Budżet państwa w rozsypce
sxc.hu
Ministerstwo Finansów

Budżet państwa w rozsypce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dramatyczne dane o wykonaniu budżetu w okresie styczeń – kwiecień 2013 r.

Niestety powodów do optymizmu nie dostarczają dzisiejsze medialne doniesienia wskazujące na potrzebę rekonstrukcji tegorocznego budżetu. Zdaniem wielu ekonomicznych ekspertów rząd musi zwiększyć wysokość deficytu budżetowego zaplanowanego na 2013 r. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Wynika z nich, że na koniec kwietnia br. deficyt budżetu państwa wyniósł 31 mld 746,4 mln zł, czyli 89,3 proc. deficytu planowanego na cały 2013 r. Wydatki wyniosły 118 mld 608,9 mln zł, czyli 35,4 proc. z 334 mld 950,8 mln zł planowanych na obecny rok. Natomiast dochody budżetu wyniosły 86 mld 862,5 mln zł, co stanowi 29 proc. z 299 mld 385,3 mln zł zapisanych w tegorocznym budżecie.

Niestety możliwość zwiększenia deficytu blokuje ustawa o finansach publicznych. Rząd będzie musiał ją znowelizować lub szukać innego sposobu na ominięcie przepisów ww. aktu prawnego.

Optymistycznie założenia na 2014 r.

Zgodnie z założeniami wraz z poprawą koniunktury w Unii Europejskiej polski PKB w 2014 r. wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5 proc., co oznacza jednak, że nasza gospodarka nadal będzie odczuwać skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Wpłynie to na ograniczoną presję inflacyjną, stąd wzrost ogólnego poziomu cen w przyszłym roku ma wynieść 2,4 proc. Przyjęto ponadto, że bezrobocie na koniec 2014 r. utrzyma się na poziomie 13,8 proc., czyli takim, jaki jest szacowany na koniec br. Przyszłoroczne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma natomiast wynieść 3.746 zł, co oznacza wzrost nominalny o 3,5 proc. Deficyt budżetu państwa na 2014 r. przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł. Zaprezentowana prognoza makroekonomiczna nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w końcu kwietnia br., tj. w Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2013-2016 i w Aktualizacji Programu Konwergencji.

VAT i akcyza głównym źródłem dochodów budżetu

Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa pozostaną wpływy z podatków pośrednich – VAT i podatku akcyzowego. Jednocześnie, aby ograniczyć nierównowagę finansów publicznych założono, że w 2014 r. stawki VAT pozostaną takie same jak w 2013 r. Wśród zmian systemowych w 2014 r. przewidziano likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem, rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia oraz zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu (zakończenie derogacji na stosowanie ograniczeń w nabyciu ww. pojazdów).

Zgodnie z założeniami w przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem jest sektor samorządowy oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Deficyt budżetowy w 2014 roku skutkiem demontażu systemu podatkowego