Budynek postawiony na cudzym gruncie można amortyzować
http://sxc.hu/
Tax Care

Budynek postawiony na cudzym gruncie można amortyzować

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Amortyzacji w przedsiębiorstwie podlegają m.in. środki trwałe. Należą do nich budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu, a także wszystkie przedmioty, które spełniają poniższe warunki:

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika i są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do użytkowania,
  • przewidywalny okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok,
  • podatnik wykorzystuje je na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością lub oddaje do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy.


Inwestycja w cudze środki trwałe

Budynki postawione na cudzym gruncie przepisy również kwalifikują jako środki trwale. W ich przypadku jednak nie musi być spełniony warunek czasowy - innymi słowy, podlegają one amortyzacji niezależnie od przewidywanego okresu ich używania. Środkiem trwałym podlegającym amortyzacji jest również przyjęta do używania inwestycja w obce środki trwałe, i to także niezależnie od zakładanego okresu używania. Pozostałe wymogi kwalifikujące budynki i inwestycje jako środek trwały obowiązują jednak nadal.

Za przykład może posłużyć wyrok NSA z 5 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1222/11. Sąd uznał za nieprawidłowe rozpoczęcie naliczania amortyzacji od wybudowanego, ale nie ukończonego jeszcze zakładu produkcyjnego na dzierżawionym gruncie - został on zbyt wcześnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa stanowiąca podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych nie uwzględniała wszystkich nakładów poniesionych na jego budowę.

Kluczowe spełnienie kryteriów zaliczenia do środków trwałych

Sąd wskazał, że warunkami pozwalającymi zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środka trwałego są przede wszystkim ich kompletność, zdatność do użytku oraz fakt, że stanowią własność lub współwłasność podatnika. Wybudowane na cudzym gruncie budowle lub inne inwestycje będą zatem podlegały amortyzacji dopiero po spełnieniu tychże warunków.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

 

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych