Blisko 10 mln złotych na wsparcie dla MSP
http://sxc.hu/

Blisko 10 mln złotych na wsparcie dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR).

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi ponad 13,8 mln zł, z czego lwia część (blisko 10 mln. zł) przeznaczona jest dla MSP.

Spotkania informacyjne i szkolenia z zakresu CSR

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrożenie działań CSR powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, wpisujących się w co najmniej jeden z następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z pracownikami firmy, zaangażowanie społeczne. Konkurs, w ramach którego MSP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, planowany jest na przełom III i IV kwartału 2012 r. Wcześniej mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy będą mogli wziąć udział w zorganizowanych przez PARP spotkaniach informacyjnych z zakresu CSR.

Szkolenia zostały zaplanowane również dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE). Ich celem jest wzmocnienie kompetencji pracowników instytucji regionalnych w zakresie CSR, w szczególności ekspertów COIE tak, aby mogli promować ideę CSR, jak również świadczyć usługę informacyjno-doradczą z zakresu CSR dla MSP. Dodatkowo Urzędy Marszałkowskie i COIE będą wspierać PARP w organizacji spotkań informacyjnych dla MSP oraz w działaniach promujących CSR.

Informacje o realizowanych działaniach

Działa już strona projektu: www.csr.parp.gov.pl, na której PARP na bieżąco informuje o realizowanych w ramach projektu działaniach. 25 października 2011 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt z udziałem m.in. Ambasadora Szwajcarii w Polsce Pana Lukasa Beglingera. Celem konferencji była prezentacja działań zaplanowanych w ramach projektu, ponadto eksperci z zakresu CSR przedstawią założenia tej koncepcji, aktualne trendy światowe, korzyści z wdrożenia CSR w przedsiębiorstwie oraz przykłady działań CSR.

PARP przygotowała projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” mając świadomość korzyści wynikających z realizacji zasad CSR przez przedsiębiorców oraz rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej Polaków.

CSR zwiększa konkurencyjność firm

Termin społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) zgodnie z treścią międzynarodowego standardu w tym zakresie - ISO 26000 oznacza odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przejawiająca się przejrzystym i etycznym zachowaniem, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy, jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach.

Jak wykazują badania, działania związane z odpowiedzialnością społeczną są uzasadnione biznesowo, gdyż przekładają się na budowanie przewagi konkurencyjnej. Podstawowe korzyści odnoszone przez przedsiębiorstwa wdrażające idee społecznej odpowiedzialności to przede wszystkim: wzrost innowacyjności i adaptacyjności, ograniczenie kosztów związane z wprowadzeniem rozwiązań racjonalizujących zużycie zasobów, poprawa wizerunku firmy, zwiększona motywacja i satysfakcja pracowników. Z punktu widzenia administracji państwowej, podejmowanie przez firmy działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, lepszego wykorzystania zasobów, ochrony środowiska, tworzenia większej liczby stabilnych miejsc pracy, budowania nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

Niska świadomość znaczenia CSR wśród małych przedsiębiorców

Badanie ilościowe przeprowadzone przez GfK Polonia na zlecenie Business Centre Club w 2010 r. pokazało, że jedynie 30% przedsiębiorców spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności biznesu, przy czym świadomość CSR jest znacznie wyższa wśród przedstawicieli dużych przedsiębiorstw, gdzie wynosi 74%, natomiast wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi odpowiednio 29%, 40% i 57%. Niemal 10% przedsiębiorstw ma opracowaną strategię CSR, którą realizują na bieżąco. Są to zdecydowanie częściej duże przedsiębiorstwa, o obrotach powyżej 5 mln zł, z siedzibą w Warszawie, wśród których odsetek ten wynosi 30%, natomiast wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi odpowiednio 9%, 6% i 12%. Kolejne blisko 10% firm jest w trakcie opracowywania strategii CSR. 43% deklaruje, że ich firmy realizują pojedyncze działania CSR, ale nie mają jeszcze wypracowanej strategii w tym zakresie. Takiej odpowiedzi częściej udzielali przedstawiciele małych (58%) i średnich (61%) firm, wśród mikroprzedsiębiorstw wskaźnik ten wyniósł 42%.

Z badania jakościowego przedsiębiorców, przeprowadzonego przez GfK Polonia, wynika, że ważnym obszarem dla rozwoju CSR jest edukacja firm w kwestii korzyści z CSR, wyboru odpowiednich działań i procesów ich realizacji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ.

 

Źródło: PARP

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dodatkowe 500 milionów złotych na inwestycje jeszcze w 2013 r.