Błąd prasowy w informowaniu na temat VAT-u
sxc.hu
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Błąd prasowy w informowaniu na temat VAT-u

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W związku z artykułem pt. „Chcesz uniknąć VAT, wyprowadź auto z firmy” autorstwa Przemysława Wojtasika oraz opinią na ten temat Romana Namysłowskiego  („Rzeczpospolita” z dnia 6 października 2014 r.), należy stwierdzić, że wyrażony tam pogląd jest błędny. Dotyczy on przekazania samochodu na cele prywatne podatnika przed jego sprzedażą jako sposobu na uniknięcie podatku od towarów i usług, wynika z nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się (…) przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych”.

Czynnikiem decydującym o opodatkowaniu „wyprowadzeniu auta z firmy” w przypadku, gdy nie występowało prawo do odliczenia w jego nabyciu, jest prawo do odliczenia przy nabyciu części składowych do tego pojazdu (np. opon, oleju silnikowego). Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który używał do tego celu samochodu osobowego, odliczał (miał do tego prawo) podatek naliczony z tytułu nabycia części składowych do tego pojazdu. Oznacza to, że „wyprowadzenie z firmy” tego pojazdu, wbrew temu co pisze „Rzeczpospolita”, podlega opodatkowaniu.


Zarząd Instytutu Studiów Podatkowych

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego bez VAT jest możliwa?