Bezrobocie w styczniu znowu wzrosło
http://sxc.hu/
MPiPS

Bezrobocie w styczniu znowu wzrosło

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W analogicznym okresie ub. roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia w kraju o 0,7 punktu(z poziomu 12,5 proc. w grudniu 2011 r. do 13,2 proc. w styczniu 2012 r.). 

Wzrost stopy bezrobocia w styczniu 2013 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od  0,6 punktu procentowego (województwo mazowieckie) do 1,2 punktu procentowego (województwo lubuskie).  

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 10,7 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa  w województwie warmińsko-mazurskim (22,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2013 roku wyniosła 2 296 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o  159,2 tys. osób (o 7,5 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2012 – grudzień 2011) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych  o 138,8  tys. osób (o 7 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2013 roku w porównaniu do stanu z końca grudnia 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsłabszy   w województwach:

  • podkarpackim - o 6 proc. (o 9,2 tys. osób);
  • mazowieckim - o 6,7 proc. (o 18,2 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 6,7 proc. (o 7,6 tys. osób);
     

W styczniu, podobnie jak w grudniu, bezrobocie rośnie co roku. Wynika to z wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych. Z informacji uzyskanych w urzędach pracy wynika, że tym razem do wzrostu bezrobocia przyczyniły się dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po zakończeniu form aktywnych w grudniu 2012 roku, jak również rejestrujących się po wygaśnięciu umów okresowych z pracodawcami zawartych do końca 2012 roku.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2013 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 63,3 tys. i w porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 27,6  tys. (tj. o 77,2  proc.). Był to prawie dwukrotnie silniejszy wzrost od odnotowanego w analogicznym okresie 2012 roku, bowiem w styczniu 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 49 tys. ofert pracy, czyli tylko o 14 tys. więcej niż w grudniu 2011 roku (tj. wzrost o 39,8 proc.).   

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu 2013 roku w porównaniu do grudnia 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w granicach od 14,3 proc. w województwie lubelskim (wzrost o  0,3 tys. ofert)  do aż 111,4 proc. w województwie świętokrzyskim   (wzrost o  1,1 tys. ofert).


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Praca z pośredniaka? To nie żart