Bezpieczni też po zmianie interpretacji
http://sxc.hu/

Bezpieczni też po zmianie interpretacji

Ochrona jaką daje interpretacja indywidualna obowiązuje nawet po doręczeniu zmienionej interpretacji. Niestety nie zawsze oznacza to zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak pełnej ochrony nie uzyskają te osoby, które zrealizowały sytuację opisaną we wniosku o wydanie interpretacji jeszcze przed jej doręczeniem. Jednak i one mogą spać spokojniej, gdyż nie grozi im postępowanie karne skarbowe, czy konieczność płacenia odsetek za zwłokę.

Indywidualna interpretacja podatkowa, wydawana na wniosek podatnika przez organy podatkowe to swojego rodzaju koło ratunkowe, pozwalające na prawidłowe zastosowanie się do przepisów prawa podatkowego. Niestety korzystna interpretacja może być w każdym czasie zmieniona, gdy fiskus uzna, że jest jednak błędna.

Zastosowanie interpretacji podatkowej nie szkodzi, nawet w przypadku jej zmiany

Pomimo, iż koszt pozyskania interpretacji indywidualnej jest relatywnie niski (wynosi 40 zł ), to korzyści z niej płynące wydają się być bezcenne. Wynika to z faktu, iż sam fakt zastosowania się do treści indywidualnych interpretacji podatkowych nie może szkodzić wnioskodawcy, nawet w przypadku, gdy ta została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Oznacza to, że niezależnie od niekorzystnych wyników kontroli podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do wskazówek, przedstawionych w interpretacji przeciwko podatnikowi nie może zostać wszczęte postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jak również nie zostanie on obciążony karnymi odsetkami za zwłokę. Ponadto, nie bez znaczenia wydaje się możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem oceny.

Zmiana i uchylenie treści wydanej interpretacji podatkowej

Jak już zostało wspomniane, zastosowanie się do interpretacji, która następnie uległa zmianie lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie będącym przedmiotem interpretacji podatkowej, ale tylko przy spełnieniu pewnych warunków, o których należy pamiętać.

Przede wszystkim, dotyczy ono zobowiązań, które nie zostały wykonane prawidłowo, w konsekwencji zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ponadto, skutki podatkowe związane ze zdarzeniem zaistniałym w określonym w interpretacji stanie faktycznym, będącym przedmiotem interpretacji, miały miejsce dopiero po doręczeniu interpretacji indywidualnej, albo po opublikowaniu interpretacji ogólnej.

Zwolnienie, ale tylko w okresie rozliczeniowym, w którym doręczona została interpretacja

Istotnym jest również, aby podkreślić, że wspomniane wyżej zwolnienie jest ograniczone w czasie. Oznacza to, że obowiązuje ono w okresie:

• do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności – w przypadku rozliczenia rocznego,
• do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny – w przypadku rozliczenia kwartalnego,
• do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, jak również miesiąc następny – miesięczne rozliczenie podatku.

Podatnik powinien również pamiętać, że określenie wysokości podatku objętego zwolnieniem, jak również ewentualnej nadpłaty - w razie uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - następuje drodze decyzji organu podatkowego, wydawanej na wniosek podatnika, który zastosował się do wydanej uprzednio indywidualnej interpretacji.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kosztowna zabawa fiskusa i sądów w kotka i myszkę