Bez ostrego hamowania
http://sxc.hu/
BIEC

Bez ostrego hamowania

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tym samym odrobił stratę sprzed miesiąca. Od połowy ubiegłego roku wskaźnik łagodnie obniża się i nic na razie nie zapowiada raptownego osuwania się gospodarki w kierunku recesji. Przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu ograniczenie kosztów, co pozwoli im przetrwać trudny okres spowolnienia gospodarczego.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w październiku br. cztery działały w kierunku jego wzrostu i cztery w kierunku spadku.

Ponownie zmniejszyło się tempo napływu nowych zamówień. Od ponad roku zamówienia napływają do polskiego przemysłu coraz węższym strumieniem. Obecnie spadek zamówień w większym stopniu dotyczy tych realizowanych na rynek krajowy, w mniejszym zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców. Najdotkliwszy ich spadek odczuwają producenci samochodów i pojazdów transportowych, producenci maszyn i urządzeń oraz przedstawiciele branży poligraficznej. Nieco poprawiła się w stosunku do poprzednich miesięcy sytuacja w branży spożywczej.

Stosownie do kurczącego się portfela zamówień oraz perspektyw ograniczania produkcji, przedsiębiorstwa zmniejszają zapasy wyrobów gotowych w swych magazynach. Tendencję tę obserwujemy od wczesnej wiosny br., jednak w ostatnim czasie wyraźnie przybrała na sile. Redukcja zapasów, skracanie czasu pracy, stopniowa redukcja zatrudnienia oraz ograniczanie tempa wzrostu płac to działania firm nakierowane na redukcję kosztów.

Drugi miesiąc z rzędu poprawia się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Są to na razie zmiany niewielkie wobec dominującej od początku roku tendencji stagnacyjnej. Podejmowane w ostatnich miesiącach działania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania firm, przejawiające się głównie w ograniczaniu tempa wzrostu wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia oraz wyzbywaniu się nadmiernych zapasów, dają najprawdopodobniej pierwsze efekty w postaci poprawy wydajności pracy, zwiększając tym samym konkurencyjność polskich firm.

Na razie jednak, efekty tych działań nie znajdują odbicia w ocenach na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Menadżerowie firm w dalszym ciągu sygnalizuję pogorszanie się wyników finansowych. Pogorszają się również oceny ogólnego klimatu koniunktury i oceny perspektyw rozwojowych całej gospodarki. Utrzymująca się już od dłuższego czasu atmosfera niepewności w Europie i jak na razie bardzo słabe sygnały ożywienia w gospodarce amerykańskiej kształtują nastroje przedstawicieli firm.

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym rośnie w ostatnich miesiącach umiarkowanym tempem. Nie przybywa natomiast gotówki w obiegu. W dalszym ciągu słabnie akcja kredytowa dla gospodarstw domowych.

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od czterech miesięcy obserwujemy lekkie ożywienie. Realne wartości WIG-u nieznacznie wzrosły, choć są to na razie wzrosty niewielkie w porównaniu ze spadkami, jakie dominowały od czerwca ub. roku do maja br.

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płaca minimalna 2023 – jakie zmiany szykuje rząd?