Bez ostrego hamowania
http://sxc.hu/
BIEC

Bez ostrego hamowania

Tym samym odrobił stratę sprzed miesiąca. Od połowy ubiegłego roku wskaźnik łagodnie obniża się i nic na razie nie zapowiada raptownego osuwania się gospodarki w kierunku recesji. Przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu ograniczenie kosztów, co pozwoli im przetrwać trudny okres spowolnienia gospodarczego.

Spośród ośmiu składowych wskaźnika w październiku br. cztery działały w kierunku jego wzrostu i cztery w kierunku spadku.

Ponownie zmniejszyło się tempo napływu nowych zamówień. Od ponad roku zamówienia napływają do polskiego przemysłu coraz węższym strumieniem. Obecnie spadek zamówień w większym stopniu dotyczy tych realizowanych na rynek krajowy, w mniejszym zamówień pochodzących od zagranicznych odbiorców. Najdotkliwszy ich spadek odczuwają producenci samochodów i pojazdów transportowych, producenci maszyn i urządzeń oraz przedstawiciele branży poligraficznej. Nieco poprawiła się w stosunku do poprzednich miesięcy sytuacja w branży spożywczej.

Stosownie do kurczącego się portfela zamówień oraz perspektyw ograniczania produkcji, przedsiębiorstwa zmniejszają zapasy wyrobów gotowych w swych magazynach. Tendencję tę obserwujemy od wczesnej wiosny br., jednak w ostatnim czasie wyraźnie przybrała na sile. Redukcja zapasów, skracanie czasu pracy, stopniowa redukcja zatrudnienia oraz ograniczanie tempa wzrostu płac to działania firm nakierowane na redukcję kosztów.

Drugi miesiąc z rzędu poprawia się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych. Są to na razie zmiany niewielkie wobec dominującej od początku roku tendencji stagnacyjnej. Podejmowane w ostatnich miesiącach działania mające na celu redukcję kosztów funkcjonowania firm, przejawiające się głównie w ograniczaniu tempa wzrostu wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia oraz wyzbywaniu się nadmiernych zapasów, dają najprawdopodobniej pierwsze efekty w postaci poprawy wydajności pracy, zwiększając tym samym konkurencyjność polskich firm.

Na razie jednak, efekty tych działań nie znajdują odbicia w ocenach na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Menadżerowie firm w dalszym ciągu sygnalizuję pogorszanie się wyników finansowych. Pogorszają się również oceny ogólnego klimatu koniunktury i oceny perspektyw rozwojowych całej gospodarki. Utrzymująca się już od dłuższego czasu atmosfera niepewności w Europie i jak na razie bardzo słabe sygnały ożywienia w gospodarce amerykańskiej kształtują nastroje przedstawicieli firm.

Podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym rośnie w ostatnich miesiącach umiarkowanym tempem. Nie przybywa natomiast gotówki w obiegu. W dalszym ciągu słabnie akcja kredytowa dla gospodarstw domowych.

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od czterech miesięcy obserwujemy lekkie ożywienie. Realne wartości WIG-u nieznacznie wzrosły, choć są to na razie wzrosty niewielkie w porównaniu ze spadkami, jakie dominowały od czerwca ub. roku do maja br.

Maria Drozdowicz
www.biec.org

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 137 głosów
47%

przez telefon

64 głosów
50%

z komputera

68 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także