Będzie nowa Ordynacja podatkowa
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Będzie nowa Ordynacja podatkowa

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Głównym celem przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeń nowej Ordynacji podatkowej będzie ochrona praw podatnika oraz zwiększenie skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków. Złagodzeniu ma ulec rygoryzm przepisów procedury podatkowej wobec podatników, ale także innych podmiotów (płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich).
 

Procedura konsultacyjna
 

W nowej Ordynacji podatkowej zostanie uregulowana ogólna procedura konsultacyjna (konsultacyjno-porozumiewawcza), stanowiąca typ postępowania podatkowego. W ramach tej procedury podatnik oraz organ podatkowy będą mogli w trybie konsultacji dokonać uzgodnień dotyczących przeszłych lub przyszłych rozliczeń podatkowych – przed pojawieniem się ewentualnego sporu. Postępowanie konsultacyjne może być prowadzone pod warunkiem, że w momencie jego wszczęcia nie jest (w tym samym zakresie) prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa (przede wszystkim w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego) lub postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, co do istoty. Na przeszkodzie jego wszczęciu nie będzie natomiast występować toczące się lub już zakończone postępowanie w sprawie wydania interpretacji podatkowej (i vice versa). Procedura kon-sultacyjna będzie pozostawać bez wpływu na możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego wymiarowego.


W postępowaniu konsultacyjnym będą wydawane decyzje podatkowe.


Porozumienie między podatnikiem a organem podatkowym


W ramach nowej procedury podatkowej możliwe będzie zawarcie porozumienia:

  • w przypadku trudnych do usunięcia wątpliwości, co do stanu faktycznego w sprawie (gdy niecelowe, kosztowne lub czasochłonne jest dalsze poszukiwanie dowodów lub dowody w sprawie budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich mocy dowodowej lub poprawności przeprowadzenia),
  • w zakresie określenia wartości przedmiotu opodatkowania lub transakcji;
  • w kwestii zasadności zastosowania ulg w spłacie podatków, rodzaju ulgi, którą należy zasto-sować oraz sposobu jej zastosowania.


Mediacja podatkowa


W postępowaniu podatkowym możliwe będzie przeprowadzenie mediacji. Mediacja będzie stanowić postępowanie szczególne, które wszczynane jest na wniosek jednej ze stron sporu. Jego wszczęcie będzie możliwe na każdym etapie postępowania (tj. w pierwszej lub w drugiej instancji).
 

Wydłużenie terminu wniesienia odwołania/zażalenia


Termin do wniesienia odwołania ma wynosić 30 dni, a zażalenia 14 dni. Dwukrotne wydłużenie terminu zaskarżenia umożliwi lepsze przygotowanie strony do sformułowania zarzutów odwoła-nia/zażalenia.


Inne proponowane zmiany


W nowej Ordynacji podatkowej wszystkie ulgi w spłacie będą uregulowane w jednym, odrębnym rozdziale.


Zasadą ma być możliwość składania wszelkiego rodzaju oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną, jeśli tylko ich rodzaj na to pozwala.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Resort finansów chce zmienić zasady związane z uzyskiwaniem nadpłat