Będą zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Będą zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje zmiany w kwestii wykreślania wpisów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


Wykreślanie przedsiębiorców z (CEIDG) z powodu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, którego przyczyną jest śmierć, a także z tytułu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz z tytułu orzeczenia prawomocnego zakazu prowadzenia działalności ma następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania postanowienia lub decyzji ministra gospodarki.


Udostępnianie danych przez CEIDG będzie się odbywać elektronicznie.


Poszerzenie zakresu danych zawartych we wpisie do CEIDG


W wyniku postulatów przedsiębiorców, dane te będą uzupełnione między innymi o informacje dotyczące numeru telefonu (przedsiębiorca będzie sam decydował, czy chce, aby numer był widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego.


Będzie również możliwe dołączanie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS lub KRUS. Obecnie takich zgłoszeń dokonuje się w oddziale ZUS lub KRUS.


Zmiana wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej


Przedsiębiorca, który zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.


Ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców


Po zmianach przedsiębiorca będzie miał obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podaje we wpisie do CEIDG. Wpis do rejestru będzie musiał zawierać także adres do doręczeń, jako adres rodzący skutki administracyjne i sądowe. Ma to ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.


Jeśli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, wówczas do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, będzie mógł zrezygnować z wpisu i jego dane nie będą publikowane w CEIDG.Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej