Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Chodzi między innymi o zmianę nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r., od umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Niedoskonała nowelizacja oznaczała wyższe koszty dla firm

W praktyce oznacza to wzrost kosztów dla przedsiębiorców realizujących umowy udzielone w trybie Prawa zamówień publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że dopiero w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia do 1 marca 2016 r., będą mogły rozwiązać te umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. A to oznaczało, że wykonawcy musieliby ponosić wyższe koszty umów przez co najmniej 5 miesięcy.

Uchwalone zmiany

Sejm uchwalił zmianę zasad renegocjowania umów realizowanych w trybie zamówienia publicznego. W myśl uchwalonej przez Sejm nowelizacji Prawa zamówień publicznych, strony umów o zamówienie publiczne będą mogły podjąć rozmowy bez konieczności oczekiwania na wejście w życie nowych zasad oskładkowania umów zleceń.

W myśl uchwalonej nowelizacji Prawa zamówień publicznych, w razie zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, będzie mogła zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych będzie mogła nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

 

Powyższe oznacza, że negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia będą mogły rozpocząć się już w momencie opublikowania przepisów zmieniających podatek VAT, minimalne wynagrodzenie lub wysokość składek, bez konieczności oczekiwania na ich wejście w życie.

Omawiana nowelizacja Prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw trafiła teraz do prac w Senacie.
 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA