Bat na urzędników, - dzięki metrykom spraw zwiększy się przejrzystość postępowań administracyjnych - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Bat na urzędników, - dzięki metrykom spraw zwiększy...
KS
http://sxc.hu/

Bat na urzędników, - dzięki metrykom spraw zwiększy się przejrzystość postępowań administracyjnych

Podziel się tym artykułem:   

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza obowiązek prowadzenia metryki sprawy. Ze względu na większą przejrzystość, osiągniętą dzięki odnotowywaniu informacji o urzędnikach prowadzących postępowanie - zwiększy się efektywność działań organów administracyjnych.

Wzrośnie motywacja urzędników

Po wprowadzeniu metryki sprawy, urzędnicy będą zmotywowani do lepszej pracy. - W tej chwili istnieje problem z faktyczną możliwością zlokalizowania autora ewentualnych błędów czy nieprawidłowości. Dzięki metrykom stanie się to łatwiejsze – twierdzi Piotr Rogowiecki, z Pracodawców RP. - Prowadzenie tego typu rejestru wpłynie korzystnie na prawo obywateli do dostępu do informacji oraz do czynnego uczestnictwa w każdym stadium postępowania - dodaje Rogowiecki.

Nie wszystkie postępowania zostaną objęte metryką

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że nowy przepis kodeksu postępowania administracyjnego upoważnia Ministra Administracji i Cyfryzacji do wydania rozporządzenia określającego rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy będzie wyłączony (ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw). Z takiego uprawnienia skorzystał już Minister Finansów – na stronie internetowej ministerstwa opublikowano projekt rozporządzenia, w którym spod obowiązku prowadzenia metryki wyłączono określone rodzaje postępowań.

Jednak może to być błąd Obywatele są zainteresowani sprawną administracją, w której ich sprawy są rozstrzygane zgodnie z prawem. Możliwość ustalenia osoby odpowiedzialnej za wydanie błędnego rozstrzygnięcia jest dla takiego stanu kluczowa. - Należy dążyć do objęcia obowiązkiem prowadzenia metryki jak największej liczby spraw. Rezultatem będzie sprawniejsze i bardziej przejrzyste postępowanie – uważa Piotr Rogowiecki.

Metryka zacznie obowiązywać od 7 marca

Przypomnijmy, że metryka, zawierająca informację o osobach, które brały udział w czynnościach oraz o działaniach przez nie podejmowanych, ma być dostępna dla stron postępowania. Rejestrowanie tego typu danych ma na celu zwiększenie transparentności procedur administracyjnych.

Metryka (wraz z dokumentami, do których odsyła) będzie obowiązkową częścią akt sprawy od 7 marca, kiedy zacznie obowiązywać nowelizacja. W związku z tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło projekt rozporządzenia określającego wzór i sposób prowadzenia metryki. Dane dotyczące sprawy (nazwisko osoby odpowiedzialnej, czynność wraz z identyfikator dokumentu, do którego się odnosi oraz data) będą zapisywane w formie tabeli. Metrykę będzie można prowadzić również elektronicznie.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Podziel się tym artykułem: