Bardzo dobry koniec roku
http://sxc.hu/
BIEC

Bardzo dobry koniec roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W drugiej połowie roku pozytywne tendencje wzrostowe uległy utrwaleniu o czym świadczy rosnąca dynamika zmian wskaźnika. Zdecydowana większość składowych działa w kierunku dalszej poprawy. Zwiększa się wpływ popytu wewnętrznego przy jednoczesnej silnej roli eksportu. Tak więc, gospodarka wchodzi w 2014 rok z dobrze funkcjonującymi dwoma silnikami: konsumpcją i eksportem. Do utrzymania się na ścieżce wzrostu konieczne jest ożywienie inwestycji.

Spośród dziewięciu składowych wskaźnika sześć działało w kierunku jego wzrostu a dwie w kierunku spadku.

W dalszym ciągu zwiększa się tempo napływu nowych zamówień trafiających do przedsiębiorstw. W równym stopniu rosły zamówienia od odbiorców zagranicznych jak i krajowych. Spośród 22 przebadanych branż jednie w dwóch przeważały przedsiębiorstwa odczuwające spadek zamówień. Były to przedsiębiorstwa produkujące odzież oraz branża przetwórstwa surowców mineralnych niemetalicznych. Jednak we wszystkich branżach sytuacja jest pod tym względem zdecydowanie lepsza niż przed rokiem. Największy przyrost zamówień odnotowali producenci mebli, urządzeń elektrycznych, przedsiębiorstwa przetwarzające koks i ropę. Wzrosły zamówienia w sektorze spożywczym i tekstylnym. Trzeci miesiąc z rzędu rosną zamówienia w firmach produkujących dobra inwestycyjne, co daje nadzieję na ożywienie w tej części działalności gospodarczej.

Przy rosnącym portfelu zamówień, w przedsiębiorstwach zmniejszają się zapasy wyrobów gotowych. W drugiej połowie ubiegłego roku wyroby gotowe odkładały się w magazynach w efekcie słabnącego popytu. W konsekwencji przedsiębiorcy w pierwszym kwartale br. zmniejszyli je znacząco, dostosowując ich poziom do słabszego popytu i ograniczonej skali produkcji. W ostatnich miesiącach zapasy wyrobów gotowych podlegały wysokiej zmienności, co w dużym stopniu odzwierciedlało niepewność, w jakiej przyszło firmom funkcjonować oraz konieczność ograniczania kosztów związanych z utrzymaniem zapasów. Obecny, znaczący spadek zapasów świadczy raczej o rosnącym popycie. Zmagazynowane towary pełnią funkcję rezerwuaru wygładzającego produkcję. Ich znaczący spadek powinien być zapowiedzią utrzymania podwyższonej dynamiki produkcji w najbliższych miesiącach.

Poprawia się również sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Tendencję tę obserwujemy od maja ubiegłego roku. Ostatnie miesiące charakteryzują się zdecydowanym wzrostem pozytywnych ocen przedsiębiorców na temat stanu finansów w ich firmach. Rosnące zamówienia, wzrost produkcji sprzedanej oraz działania oszczędnościowe podejmowane w okresie spowolnienia pozwoliły firmom przetrwać okres słabej koniunktury. Obecnie odbudowują swą pozycję finansową. Zdecydowanie w najlepszej kondycji finansowej są przedsiębiorstwa przemysłu naftowego.

Znacznie poprawiła się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych, choć duża część tego wzrostu wynikała z wyjątkowo małej liczby dni roboczych w listopadzie br. Nie mniej jednak w ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy starali się zwiększać produktywność pracy, dzięki czemu uzyskiwali lepszą pozycję konkurencyjną. Tempo zmian wydajności przebiegały jednak znacznie wolniej niż w ożywieniu roku 2010 czy w latach 2002-2003. Ta nieco słabsza dynamika zmian wydajności pracy może mieć związek ze zbyt małymi nakładami inwestycyjnymi na maszyny i urządzenia. Zwiększanie wydajności pracy bez wcześniejszych nakładów inwestycyjnych jest bardzo ograniczone. Być może w firmach pojawiła się taka bariera.

W niewielkim stopniu zwiększyło się zadłużenie gospodarstw z tytułu kredytu konsumpcyjnego. Najprawdopodobniej wzrost ten dotyczył głównie kredytów krótkookresowych i gotówkowych przeznaczanych na cele bieżącej konsumpcji. Zbliżające się święta zwykle zwiększają zainteresowanie takim kredytem.

W listopadzie br. nie słabły optymistyczne nastroje na giełdzie, choć grudzień przyniósł zdecydowane ich ochłodzenie.

Składowe, które działały w kierunku spadku wskaźnika to: podaż pieniądza M3 oraz oceny ogólnej sytuacji w gospodarce dokonywane przez menedżerów firm.

Oceny ogólnej kondycji gospodarki były niewiele gorsze od tych sprzed miesiąca. W dalszym ciągu przeważa odsetek przedstawicieli firm wyrażających negatywne opinie, jednak z miesiąca na miesiąc ubywa pesymistów.

Nieznacznie spadła podaż pieniądza M3 w ujęciu realnym, przy znacznym przyroście gotówki. W niewielkim stopniu rosły depozyty przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Lokaty bankowe przy obecnym poziomie stóp procentowych są mało atrakcyjne. Zwiększona ilość gotówki o tej porze roku zdarzała się już w poprzednich latach kilkakrotnie i ma najprawdopodobniej związek ze zwiększonymi zakupami świątecznymi.


Maria Drozdowicz
www.biec.org 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Chiny: kryzysu nie ma, ale prosperity też nie