Banki planują wzrost kredytów dla przedsiębiorstw
http://sxc.hu/

Banki planują wzrost kredytów dla przedsiębiorstw

Plany finansowe banków na 2012 r. zakładają wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 14 proc., a dla gospodarstw domowych o 3 proc. - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

- To świadczy o tym, że banki mają potencjał do wzrostu akcji kredytowej. Są też przekonane, że przedsiębiorstwa będą się rozwijały i będą potrzebowały zasilenia kapitałowego z zewnątrz - wyjaśnia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Polska gospodarka lekko osłabnie w 2012 roku

Co prawda plany banków na 2012 r. zakładają wzrost należności od przedsiębiorstw o 37 mld zł, ale to mniej niż przyrost kredytów dla przedsiębiorstw w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (prawie 45 mld zł). Ponadto banki wyraźnie widzą różnicę w potencjale dużych oraz małych i średnich firm (MSP) - zakładają, że należności od firm dużych wzrosną w 2012 r. o 26 proc. (o 27,4 mld zł), a od MSP tylko o 6 proc. (o 9,6 mld zł). To zapewne efekt oceny perspektyw rozwoju polskiej gospodarki - nieznacznego, ale jednak osłabienia jej wzrostu w 2012 r.

Kredytów będą potrzebować przede wszystkim duże firmy

Banki prawdopodobnie uważają jednak, że nie wpłynie ono w sposób istotny na ograniczenie planów rozwojowych dużych firm, i mimo iż zarobiły one netto w 2011 r. (łącznie z firmami średnimi) blisko 104 mld zł, to będą potrzebowały dostępu do zewnętrznego finansowania także z powodu planowanych inwestycji. Natomiast firmy mniejsze, które w 2011 r. zwiększyły swoje zobowiązania wobec banków o ponad 25 proc. w stosunku do 2010 r., ograniczą plany inwestycyjne do poziomu możliwego do zrealizowania przede wszystkim w oparciu o środki własne.

Polityka kredytowa wobec małych firm ulegnie zaostrzeniu

Przyczyną zakładanej przez banki mniejszej dynamiki należności od sektora MSP może być również zaostrzanie polityki kredytowej wobec mniejszych firm. W jakiejś mierze jest ono efektem wzrostu w 2011 r. wartości należności od MSP ze stwierdzoną utratą wartości (o 1,5 mld zł) podczas, gdy w firmach dużych wartość kredytów ze stwierdzoną utratą należności była w 2011 r. mniejsza niż w 2010 r. W 2012 r. banki zakładają bardzo nieznaczne pogorszenie jakości portfela kredytów od przedsiębiorstw (o 0,02 punkty procentowe) - prawdopodobnie właśnie w efekcie bardziej restrykcyjnej polityki kredytowej wobec mniejszych firm.

Plany banków w 2012 r. dotyczące kredytów dla sektora przedsiębiorstw pozwalają firmom zakładać, że dostęp do kredytu może nie będzie łatwiejszy, ale na pewno nie będzie ograniczany. KNF zebrał informacje od banków, które posiadają 94 proc. aktywów całego polskiego sektora – podsumowuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kres ubezpieczeń do kredytów?