Banki ignorują lokaty dla prowadzących działalność
http://sxc.hu/

Banki ignorują lokaty dla prowadzących działalność

O ile stawki oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych systematycznie rosną, o tyle stawki lokat dla mikroprzedsiębiorstw idą w górę tylko w nielicznych bankach. Z grudniowej ankiety Tax Care wynika, że w zasadzie jedynymi bankami w czołówce rankingu, które w ostatnim czasie zmieniły ofertę na korzystniejszą dla klientów, są instytucje finansowe wyspecjalizowane w obsłudze firmowej: FM Bank i Idea Bank. Obydwa banki zdecydowały się, w porównaniu z październikiem 2011 r., na podwyższenie oprocentowania depozytów trzymiesięcznych (FM Bank z 5,30% brutto w skali roku do 6,10%, Idea Bank – z 5,30% do 6,01%), półrocznych (odpowiednio z 5,5% do 6,20% i z 5,45% do 6,06%) i rocznych (odpowiednio z 5,6%do 6,4% i z 5,9% do 6,11%). FM Bank zmienił także na korzystniejsze oprocentowanie lokat dwuletnich – z 6,0% do 6,4%. Dzięki tym zmianom FM Bank zajmuje pierwsze miejsce aż w czterech, właśnie w tych omówionych wcześniej, kategoriach czasowych.

Ponad 8% na lokatach krótkoterminowych

W przypadku lokat zakładanych na najkrótsze terminy – miesięcznych i dwumiesięcznych – w dalszym ciągu niekwestionowanym liderem pozostaje Idea Bank ze stawkami przekraczającymi 8% brutto w skali roku. I trudno będzie mu odebrać palmę pierwszeństwa - oferty Idea Banku nie przebił nawet debiutujący niedawno na rynku bank BGŻOptima, który reklamuje się jako „pierwszy internetowy bank specjalizujący się wyłącznie w oszczędzaniu”.
Różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, które przypadło właśnie BGŻOptima, sięga prawie 3 pkt proc. w przypadku lokat miesięcznych. Natomiast biorąc pod uwagę depozyty dwumiesięczne, różnica pomiędzy pierwszym miejscem Idea Banku i drugim miejscem, które zajął Volkswagen Bank, przekracza 4 pkt. procentowe. Jeszcze większa jest różnica pomiędzy pierwszym miejscem a ofertami banków z ostatnich pozycji w rankingu lokat miesięcznych i dwumiesięcznych – sięga prawie 8 pkt procentowych. To sprawia, że mimo atrakcyjnych, wysokich stawek oprocentowania Idea Banku średnia dla depozytów zakładanych na najkrótsze terminy nieznacznie przekracza 3%.

Nowy gracz walczy o swój kawałek tortu

Wspomniany wcześniej BGŻOptima, choć nie zdeklasował liderów, zadebiutował na trzecim miejscu, z oprocentowaniem od 5,10% do do 5,30%, w czterech kategoriach czasowych. Wyjątkiem są rankingi depozytów miesięcznych oraz dwumiesięcznych – tych drugich debiutujący bank nie oferuje. Atrakcyjnym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców może być za to oferowana przez BGŻOptima odnawialna lokata dzienna, ze stawką oprocentowania 6,48% brutto w skali roku. Lokata dzienna jest bowiem alternatywą dla kont oszczędnościowych – podobnie jak one umożliwia prowadzącym działalność praktycznie natychmiastowe dostęp do środków bez utraty odsetek – na przykład w razie nieplanowanych firmowych wydatków. Oprocentowanie tejże lokaty jest jednak znacznie wyższe niż stawki oferowane mikroprzedsiębiorcom w ramach kont oszczędnościowych, tylko w nielicznych bankach przekraczające 4% w skali roku. Ograniczeniem jest za to kwota lokaty, która nie może być wyższa niż 13,5 tys. złotych. Można za to założyć 8 tego typu lokat na łączną kwotę 108 tys. złotych.

Lokata dla mikroprzedsiębiorstw w kwocie 5 tys. zł

a-612

b-612


Żródło: Tax Care, XII 2011 r.

S - oprocentowanie stałe
Z - oprocentowanie zmienne
I - lokaty zaklądane przez internet
KDZ - kapitalizacja dzienna

* obowiązujące w dniu 1.12.2011 r.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Współpraca: Magdalena Piórkowska
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

 

 

 

 

 


 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 139 głosów
47%

przez telefon

65 głosów
50%

z komputera

69 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także