Banki bezprawnie blokują klientom konta na wniosek...
sxc.hu
Podatnik.info

Banki bezprawnie blokują klientom konta na wniosek skarbówki?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z interpelacji poselskiej nr 23493. Jeden z parlamentarzystów opisał w niej przypadek przedsiębiorcy, który posiada 2 konta w tym samym banku (indywidualne i firmowe). To właśnie do tej instytucji finansowej wpłynęło zawiadomienie z urzędu skarbowego o zajęciu kwoty w wysokości 480,50 zł z tytułu zaległych odsetek od należności podatkowej. Następnie bank zablokował wszystkie pieniądze znajdujące się na obu rachunkach należących do podatnika, mimo że zgromadzona na nich suma wielokrotnie przewyższała kwotę zaległości wobec organu podatkowego. W konsekwencji klientowi uniemożliwiono wykonywanie transakcji przy użyciu przelewów internetowych oraz korzystanie z kart bankomatowych.

Sprawdź również kiedy skarbówka nie wypłaci Ci nadpłaty podatku?

Prawo bankowe chroni posiadacza konta

Dopiero bezpośrednia wizyta w oddziale banku pozwoliła przedsiębiorcy podjąć część środków, ponieważ powołał się on na art. 54 prawa bankowego, który ustanawia kwotę wolną od zajęć na rachunkach indywidualnych w wysokości około 10 tys. zł (dokładnie trzykrotność przeciętego miesięcznego wynagrodzenia według danych publikowanych przez GUS). Dzięki temu udało mu się spłacić dług wobec fiskusa.

Niestety pomimo tego konto oraz karty nie zostały odblokowywane automatycznie, ale po upływie kilku dni, co znacznie utrudniło ich właścicielowi korzystanie ze swoich pieniędzy. Natomiast pracownicy banku nie byli w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego dokonano blokady całości środków zgromadzonych na obu rachunkach, stanowiących wielokrotność powstałej zaległości.

Dowiedz się czy komornik może zabrać Ci nadpłatę podatku!

Winne całemu zamieszaniu są przestarzałe przepisy z lat 60-tych

W odpowiedzi na powyższą interpelację Ministerstwo Finansów wskazuje, że zgodnie z art. 71a § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organy egzekucyjne są uprawnione do przeprowadzania u dłużnika zajętej wierzytelności kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego środka egzekucyjnego, ale z wyjątkiem banków. Dlatego resort prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem projektu ustawy likwidującego powyższe ograniczenie.

Ministerstwo zwróciło się również do Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie działań nadzorczych dotyczących prawidłowości realizacji zajęć rachunków bankowych w toku prowadzonej egzekucji. W odpowiedzi KNF wskazał, że aktualnie nie posiada jako organ nadzoru instytucji finansowych wystarczających uprawnień, aby skutecznie i realnie wpłynąć na zmianę polityki stosowanej przez banki w przypadku blokowania kont osób, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Co więcej niektóre banki udzielając wyjaśnień w tej sprawie powołują się na stosowane w obrocie wzorce umów, zgodnie z którymi w przypadku otrzymania zajęcia egzekucyjnego rachunku, przysługuje im prawo do zablokowania wszystkich środków na nim zgromadzonych.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że niezależnie od tego rodzaju problemów trapiących podatników, obecnie są prowadzone prace legislacyjne nad kompleksową reformą administracyjnego postępowania egzekucyjnego.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ranking kont studenckich