Ambicje i pomysły elitarnych przedsiębiorców na...
http://sxc.hu/
BNP Paribas

Ambicje i pomysły elitarnych przedsiębiorców na inwestowanie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Raport jest jednym z największych międzynarodowych badań, w którym wzięło udział ponad 2,5 tys. przedsiębiorców - multimilionerów z 21 państw. Ich łączny majątek ocenia się na 40 miliardów USD.
 

– Przedsiębiorcy z tej elitarnej grupy zarządzają wieloma spółkami i wnoszą znaczny wkład do światowej gospodarki. Mimo tego, że zwykle koncentrują swoją działalność na rynku krajowym (w zakresie od 50 do 65 proc.), to ich profil biznesowy jest coraz bardziej nastawiony na globalizację – powiedziała Sofia Merlo, dyrektor współzarządzający BNP Paribas Wealth Management.
 

– Mimo, że ich inwestycje są bardzo zróżnicowane, to widać równowagę pomiędzy różnymi klasami aktywów – wyjaśnia Vincent Lecomte, współzarządzający BNP Paribas Wealth Management. – Chętnie ponownie inwestują znaczną część swojego majątku, kiedy pojawia się taka możliwość – jest to prawie 71 proc. ich aktualnego bilansu inwestycyjnego. Blisko 20 proc. ich inwestycji dotyczy inwestowania w prywatne spółki kapitałowe (ang. private equity) lub lokalnych inwestorów tzw. aniołów biznesu (ang. angel funding).


 • Elitarny przedsiębiorca średnio stworzył 3,5 nowych przedsiębiorstw.
 • Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy, Francja i Wielka Brytania to kluczowe rynki, na których dostrzegają najwięcej możliwości do rozwoju.
 • 71 proc. elitarnych przedsiębiorców pochodzi z rodzin, w historii których pojawiał się motyw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ta tendencja jest o wiele wyraźniejsza u przedsiębiorców poniżej 35. roku życia – przedsiębiorców milenijnych (ang. millennipreneurs).
 • IT, Internet/usługi mobilne i cyfrowe oraz produkcja to trzy najkorzystniejsze branże do pomnażania majątku.


Raport prezentuje pięć profili przedsiębiorców z elitarnego grona:

 • ultra przedsiębiorcy (ultrapreneurs) – społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest zdecydowanie jednym z najważniejszych czynników w ich podejściu do biznesu i inwestowania.
 • seryjni przedsiębiorcy (serialpreneurs) – są zdeterminowani do budowy przedsiębiorstwa w sposób nastawiony na powiększanie majątku.
 • przedsiębiorcy milenijni (millennipreneurs) – dojrzewają i wchodzą w nową fazę życia, w której ich ambicje oraz podejmowane przez nich decyzje w coraz większym stopniu uwzględniają dobro rodziny.
 • kobiety przedsiębiorcy (women entrepreneurs) – rozbiły szklany sufit, ale zdają sobie sprawę z tego, że sukces następnej fali kobiet-przedsiębiorców będzie wymagał z ich strony więcej wspólnego wysiłku.
 • przedsiębiorcy z pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers) – z większym entuzjazmem podchodzą do angażowania własnego kapitału w prywatne przedsiębiorstwa niż do angażowania samych siebie.


Ultra przedsiębiorca


Przedsiębiorca, który posiada środki na inwestycje netto przekraczające 25 mln USD.

 • 77 proc. tych przedsiębiorców uważa społeczną odpowiedzialność biznesu za ważny lub najważniejszy element ich działalności i inwestycji. W swoim portfelu posiadają 9 proc. łącznych aktywów zainwestowanych w przedsięwzięcia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. SRI).
 • Są oni największymi optymistami spośród wszystkich typów przedsiębiorców biorących udział w badaniu. Spodziewają się wzrostu swoich zysków o 71 proc. w ciągu najbliższego roku.
 • USA (70 proc.), Chiny (67 proc.), Niemcy (64 proc.), Francja (57 proc.) i Wielka Brytania (55 proc.) to najbardziej atrakcyjne rynki z punktu widzenia możliwości biznesowych.
 • W przypadku sprzedaży działalności biznesowej, ultra przedsiębiorcy mogą przeznaczyć 15 proc. swoich aktywów (ang. wealth assets) na inwestycje typu „angel investments” oraz na prywatne spółki kapitałowe (ang. private equity). Przeciętnie są skłoni zainwestować 10 proc. takich aktywów na nowe przedsięwzięcia biznesowe, które sami inicjują.


Seryjny przedsiębiorca


Przedsiębiorca, który posiada na własność lub założył cztery lub więcej aktualnie działających przedsiębiorstw.

 • Średnia liczba przedsiębiorstw założonych przez seryjnego przedsiębiorcę to 7,5, czyli ponad czterokrotnie więcej, niż w przypadku pozostałych przedsiębiorców, którzy średnio założyli 1,7 spółki.
 • Roczny obrót z ich podstawowej działalności biznesowej to 10,3 mln USD, czyli o 37 proc. więcej niż średnie przychody pozostałych przedsiębiorców.
 • 21 proc. seryjnych przedsiębiorców zapytanych o kolejną szansę biznesową wskazuje rozpoczęcie nowej działalności w nowej branży.
 • Indie, Francja, Stany Zjednoczone i Indonezja to kraje o największym odsetku seryjnych przedsiębiorców.


Przedsiębiorca milenijny


Przedsiębiorca urodzony pomiędzy 1980 a 2000.

 • Przedsiębiorcy ci mają silne pragnienie, aby stać się seryjnymi przedsiębiorcami. 31 proc. z nich już teraz jest właścicielami kilku podmiotów biznesowych.
 • Technologie informatyczne, branża internetowa/mobilna i cyfrowa oraz inżynieria to trzy najważniejsze branże, w których przedsiębiorcy milenijni zgromadzili najwięcej swojego majątku.
 • 43 proc. seryjnych przedsiębiorców milenijnych (tj. przedsiębiorców w wieku 35 lat lub młodszych, którzy do chwili obecnej założyli co najmniej cztery przedsiębiorstwa) określiło rozwój w dziedzinie edukacji jako sposób na powiększenie majątku, który mogą zrealizować poprzez zaangażowanie się w prowadzenie wielu przedsiębiorstw. Dodatkowo, 42 proc. seryjnych przedsiębiorców milenijnych jako drogę dla przyszłego pomnażania majątku postrzegało rewolucję w dziedzinie komunikacji, podczas gdy 39 proc. taką samą szansę na rozwijanie majątku upatrywało w rewolucji naukowej i technologicznej.


Kobiety przedsiębiorcy

 • Elitarne kobiety przedsiębiorcy posiadają średnio majątek netto w wysokości 15,9 mln USD i założyły w swoim życiu 4 przedsiębiorstwa, osiągając ze swojej głównej działalności średnie roczne obroty w wysokości 8,6 mln USD. Na podstawie tych trzech wskaźników można stwierdzić, że przeciętna kobieta z tej grupy radzi sobie lepiej niż przeciętny mężczyzna-przedsiębiorca.
 • Kobiety przedsiębiorcy podkreślają potrzebę starannego przygotowania i wiedzy, wskazując na te dwa elementy, jako na drogę do sukcesu. Według nich najlepszym sposobem na radzenie sobie z wątpliwościami jest zwiększanie poziomu pewności opartej na wiedzy.
 • Kobiety w większym stopniu niż mężczyźni są pierwszym pokoleniem w swoich rodzinach, które osiągnęły sukces. 30 proc. tej grupy nie ma żadnej rodzinnej tradycji przedsiębiorczości.
 • Wspólnym dla nich celem jest połączenie osiągania pozytywnych wyników w prowadzonej działalności wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Są świadome dziedzictwa, jakie chcą pozostawić przyszłym pokoleniom przedsiębiorców zarówno kobietom, jak i mężczyznom, które pójdą w ich ślady.


Przedsiębiorcy z pokolenia wyżu demograficznego (baby boomers)


Przedsiębiorca w wieku 55 lat lub więcej.

 • Baby boomers stawiali pierwsze kroki w biznesie o wiele później w życiu niż inne grupy (pierwszą firmę zakładali mając 37 lat), czyli o 13 lat później niż przedsiębiorcy milenijni, którzy przeważnie rozpoczynali działalność biznesową w kilka lat po swoich dwudziestych urodzinach.
 • W ciągu najbliższych pięciu lat przedsiębiorcy z pokolenia baby boomers najprawdopodobniej zwiększą wykorzystanie swoich funduszy inwestycyjnych, kapitału własnego (ang. private equity) oraz finansowania kapitału własnego (ang. equity funding), aby w przyszłości realizować inwestycje związane z przedsiębiorczością.
 • Coraz większego znaczenia nabiera tu finansowanie społecznościowe (ang. crowd funding), przy czym 57 proc. z nich w ciągu najbliższych pięciu lat skłonnych jest zwiększyć wykorzystanie tej formy zbierania kapitału w celu realizowania inwestycji związanych z przedsiębiorczością.
 • 80 proc. przedsiębiorców z pokolenia baby boomers z Włoch i Hong Kongu wskazało w badaniu, że ich życzeniem jest, aby w przyszłości ich rodziny były zaangażowane w zarządzanie ich przedsiębiorstwami. 68 proc baby boomers z Francji wykazuje to samo zainteresowanie zaangażowaniem członków swoich rodzin, czynnie lub biernie, w zarządzanie ich przedsiębiorstwami.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Split payment – dochodowy interes dla budżetu państwa. A co na to biznes?