Agroturystyka a podatki
http://sxc.hu/

Agroturystyka a podatki

Działalność agroturystyczna jest opodatkowana tak jak działalność gospodarcza, nawet jeśli formalnie nią nie jest. Może się jednak zdarzyć, że dochody z agroturystyki zostaną z podatku zwolnione.

Osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne może zostać opodatkowana według jednej z czterech metod:

- według skali podatkowej,
- liniowo,
- ryczałtem ewidencjonowanym,
- kartą podatkową.

Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Skala podatkowa i podatek liniowy dają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Podatek liniowy oznacza dodatkowo stałą stawkę podatku, 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów, jednak z drugiej strony uniemożliwia skorzystanie z wielu ulg i odliczeń.

Stawka podatku obliczanego zgodnie z metodą ryczałtu ewidencjonowanego zależy od konkretnego przedmiotu opodatkowania. Wszystkie usługi związane z zakwaterowaniem opodatkowane są stawką 17 %, usługi gastronomiczne, jeśli nie ma wśród nich sprzedaży alkoholu opodatkowane są stawką 1,5%, a jeśli alkohol jest – 3%. Różne stawki podatku wymuszają konieczność prowadzenia ewidencji. Jeśli nie można rozróżnić rodzaju świadczonych usług, wówczas wszystkie są opodatkowane podatkiem w wysokości 17%. Podatek jest obniżony tylko o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowym obwarowaniem wyboru karty podatkowej jako metody opodatkowania jest, aby liczba pokoi do wynajęcia w gospodarstwie agroturystycznym nie przekraczała 12. Wysokość podatku nie jest wyrażona w procentach, a konkretnych kwotach. Kwota podatku zależy od tego, ilu mieszkańców ma miejscowość, w której prowadzona jest działalność agroturystyczna. Limity w 2011 roku wynoszą:

- do 5 tys. mieszkańców – od 57 zł do 130 zł miesięcznie
- ponad 5 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – od 104 do 227 zł miesięcznie
- ponad 20 tys. mieszkańców – od 202 zł do 408 zł.

Osoba prowadząca działalność agroturystyczną nie może zatrudniać przy tym więcej niż 2 pełnoletnich pracowników (w tym członków rodziny).

Kiedy zwolnienie z podatku?

Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych podatnik może skorzystać tylko w zakresie, który określa ustawa. Zwolnieniu mogą więc podlegać:

- najem pokoi gościnnych,
- wyżywienie osób przebywających na wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym.

Pozostałe usługi świadczone w ramach prowadzonego gospodarstwa, np. wypożyczanie sprzętu czy korzystanie z dodatkowych atrakcji, nie może podlegać zwolnieniu. Zwolnienie dotyczy wyłącznie przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności agroturystycznej:

-  na terenie gospodarstwa rolnego,
-  jeśli pokoje wczasowe znajdują się w budynku mieszkalnym na terenie wiejskim,
- liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać 5, bez względu na ilość miejsc w pokojach.

Zwolnienie z podatku jest możliwe w takim przypadku bez względu na wysokość osiąganych dochodów.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 124 głosów
48%

przez telefon

59 głosów
48%

z komputera

60 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także