60 mln zł dla firm na pracę nad zastosowaniem grafenu
http://sxc.hu/

60 mln zł dla firm na pracę nad zastosowaniem grafenu

Przedsiębiorcy poszukujący innowacyjnych rozwiązań opartych na wykorzystaniu grafenu mają do dyspozycji GRAF-TECH - nowy program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Najprawdopodobniej jedyny nabór wniosków w ramach programu potrwa do 4 czerwca br.

Grafen ma szerokie zastosowanie

Zakres potencjalnych zastosowań grafenu jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. elektronikę (np. ekrany dotykowe, mikrosystemy), aeronautykę i przemysł samochodowy (np. lekkie kompozyty węglowe), a także energetykę (np. baterie, ogniwa słoneczne) i medycynę (np. farmakologię, protetykę). Na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze związanym z wykorzystaniem grafenu, realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi, w 2012 r. przewidziano budżet wynoszący ok. 60 mln złotych.

Konkurs to szansa dla firm z wielu branż

- Konkurs ten jest interesującą alternatywą dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach, w których znajduje zastosowanie grafen, w szczególności w kontekście dużej konkurencji towarzyszącej takim programom badawczych jak Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka czy Innotech – podkreśla Ewa Rutczyńska-Jamróz, Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Na badania maksymalnie można dostać 5 mln zł dotacji

Program skierowany jest do konsorcjów naukowych (z koniecznym udziałem przedsiębiorstw) oraz centrów naukowo-przemysłowych. Projekty kwalifikujące się do programu obejmują badania naukowe i/lub prace rozwojowe nakierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej (Faza A) oraz czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia produktów na bazie grafenu (Faza B). Poziom dofinansowania na Fazę A może wynieść do 80% w przypadku przedsiębiorstw i do 100% dla jednostek naukowych, zaś na Fazę B – do 90%. Maksymalne dofinansowanie na projekt może wynieść 5 mln PLN.

Grafen może być innowacyjną technologią

- Tak atrakcyjne warunki finansowania mogą przyciągnąć uwagę wielu jednostek naukowych oraz przedsiębiorców szukających potencjalnie przełomowych technologii. Mając na uwadze niezwykle szeroki zakres zastosowania grafenu, w konkursie można spodziewać się udziału przedstawicieli wielu zaawansowanych sektorów gospodarki – zauważa Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej.

Wymagania są bardzo wysokie

Kryteria, które muszą spełnić firmy, aby zakwalifikować się do projektu, to wysoki stopień innowacyjności proponowanych rozwiązań, wykazanie rzeczywistego zapotrzebowania rynkowego na proponowane rozwiązanie, możliwość zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania oraz wysoka efektywność ekonomiczna projektu.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 137 głosów
47%

przez telefon

64 głosów
50%

z komputera

68 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także