Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 26 głosów
4%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

1 głosów
85%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

22 głosów
12%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

3 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
50 proc. ulgi na zakup nowych technologii
Redakcja
http://sxc.hu/

50 proc. ulgi na zakup nowych technologii

Podziel się tym artykułem:   

Inwestując w nowe technologie przedsiębiorca może odliczyć od dochodu brutto 50 proc. wydatków przeznaczonych na ten cel. Jednak uzyskanie takiego prawa wymaga potwierdzenia przez niezależną jednostkę naukową o możliwości zakwalifikowania wskazanej innowacji do kategorii nowych technologii.

Ulga podatkowa przysługuje przedsiębiorcy nabywającemu nową technologię, która umożliwi wytwarzanie nowych lub udoskonalanie produktów czy usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.  

 

Ulga podatkowa polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części wydatków na zakup nowej technologii, jednak nie więcej niż 50 proc. Rozliczana jest raz w roku, w rocznym zeznaniu podatkowym. 

 

O przypisaniu danej rzeczy do kategorii nowych technologii decyduje niezależna opinia jednostki naukowej. Są nimi między innymi: instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wyższych. 

 

Ulgą objęci są przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie mogą natomiast z niej skorzystać podatnicy opodatkowani liniowo (19%), podatnicy opodatkowani na zasadach zryczałtowanych i ci, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ponadto istnieją przepisy, które w określonych sytuacjach odbierają podatnikowi prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii.

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl