500+ a ulga na dzieci w PIT za 2017 rok? Dylemat 2,6 mln...
Pixabay.com
Podatnik.info

500+ a ulga na dzieci w PIT za 2017 rok? Dylemat 2,6 mln rodzin

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

500+ a ulga prorodzinna

Zgodnie z przepisami korzystanie przez podatnika z zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń zwolnionych z podatku, takich jak 500+, nie pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej. Oznacza to, że rodzic może odliczyć w PIT za 2017 rok w 2018 roku kwotę od 1112,04 do 2700 zł w zależności od liczby wychowywanych dzieci oraz wysokości rocznych dochodów.

W takim przypadku rodzice korzystający z programu 500+ nie otrzymają do końca lutego 2018 roku druku PIT-11 z organu. Jeżeli chcą korzystać z ulgi prorodzinnej, muszą osiągać dochody według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.) i do 30 kwietnia tego roku złożyć PIT-36 lub PIT-37 w urzędzie skarbowym razem z załącznikiem PIT/O.

Poza 500+ tych świadczeń nie musisz wykazywać w PIT w 2018 roku!

Oprócz środków wypłacanych rodzicom z programu 500+, istnieje szereg świadczeń rodzinnych, które są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że nie trzeba ich wykazywać w PIT za 2017 rok. W deklaracji podatkowej podatnicy nie muszą rozliczać pieniędzy otrzymanych w formie:

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia rodzicielskiego,
 • innych dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • zasiłków dla opiekunów otrzymanych na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • świadczeń pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłków porodowych,
 • zasiłków macierzyńskich otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • jednorazowych świadczeń otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, wypłacanych z funduszów związków zawodowych,
 • świadczeń rodzinnych otrzymanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:

– zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

– świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych,

– zapomogi wypłacanej przez gminy (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka),

– innych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminy na podstawie podjętej uchwały rady gminy.

Jak odliczyć ulgę prorodzinną  pobierając 500+ w 2018 roku w PIT online?

Rodzice, którzy w 2017 roku korzystali z programu 500+, a także przysługuje im prawo do odliczenia ulgi na dzieci, w prosty sposób mogą to zrobić przez internet za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W pełni skonfigurowany jest z nim całkowicie bezpłatny program PIT Pro 2017/2018 od portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy wyłącznie podać 5 następujących danych, na podstawie których urząd skarbowy zweryfikuje online naszą tożsamość:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.Następnie intuicyjny kreator po zaznaczeniu przez użytkownika odpowiednich pól, pomoże przejść przez kolejne etapy rozliczenia. W zależności od podanego przez podatnika źródła dochodu, system wygeneruje deklarację PIT-36 lub PIT-37, do której dołączony zostanie PIT/O, w którym należy wykazać prawo do ulgi prorodzinnej. Gdy otrzymamy za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), możemy być pewni, że nasz PIT za 2017 rok dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na dzieci 2018 - jakie limity odliczeń w PIT za 2017 rok?