50 proc. ulgi na zakup nowych technologii
http://sxc.hu/

50 proc. ulgi na zakup nowych technologii

Inwestując w nowe technologie przedsiębiorca może odliczyć od dochodu brutto 50 proc. wydatków przeznaczonych na ten cel. Jednak uzyskanie takiego prawa wymaga potwierdzenia przez niezależną jednostkę naukową o możliwości zakwalifikowania wskazanej innowacji do kategorii nowych technologii.

Ulga podatkowa przysługuje przedsiębiorcy nabywającemu nową technologię, która umożliwi wytwarzanie nowych lub udoskonalanie produktów czy usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.  

 

Ulga podatkowa polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części wydatków na zakup nowej technologii, jednak nie więcej niż 50 proc. Rozliczana jest raz w roku, w rocznym zeznaniu podatkowym. 

 

O przypisaniu danej rzeczy do kategorii nowych technologii decyduje niezależna opinia jednostki naukowej. Są nimi między innymi: instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wyższych. 

 

Ulgą objęci są przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie mogą natomiast z niej skorzystać podatnicy opodatkowani liniowo (19%), podatnicy opodatkowani na zasadach zryczałtowanych i ci, którzy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Ponadto istnieją przepisy, które w określonych sytuacjach odbierają podatnikowi prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także