35 mln zł dotacji na ochronę własności inteleaktualnej
http://sxc.hu/

35 mln zł dotacji na ochronę własności inteleaktualnej

35 milionów złotych może trafić do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”. W ocenie ekspertów Deloitte program to doskonała okazja do uzyskania wsparcia finansowego na ochronę patentową wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych powstałych w wyniku prowadzonych badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

4 czerwca 2012 r. rozpoczyna się nabór wniosków do konkursu w ramach Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na ten rok. Beneficjentami konkursu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wymagane jest miejsce zamieszkania na obszarze naszego kraju.

Szczególnie ważna jest ochrona własności przemysłowej

„Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych dzięki upowszechnianiu stosowania prawa własności intelektualnej. Szczególny nacisk jest położony na ochronę własności przemysłowej. To doskonała okazja do zdobycia zewnętrznego finansowania na ochronę patentową własnych produktów. Należy jednak pamiętać, że kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.” – podkreśla Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Deloitte, Lider zespołu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej.

W ramach Poddziałania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” finansowanie może zostać udzielone na różne działania mające na celu ochronę własności przemysłowej. Należą do nich m.in. pokrycie kosztów przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, a także zgłoszenie przez niego produktu do właściwego urzędu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup analiz i ekspertyz

„Finansowanie może być przeznaczone także na zakup analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych w związku z wszczęciem postępowania mającego na celu ochronę patentową produktu. Analizy te mogą dotyczyć wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej.” – dodaje Michał Turczyk, Starszy Menedżer w zespole R&D and Government Incentives Deloitte.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 400 tys. zł dotacji

W tym roku na finansowanie przedsiębiorców w ramach projektu przeznaczona jest kwota 35 milionów złotych. Jednak maksymalna suma, która może trafić do jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące wielkości finansowania dla poszczególnych grup wnioskodawców w zależności od wielkości wnioskodawcy oraz rodzaju produktu, który jest lub ma być przedmiotem ochrony patentowej. Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku prowadzonych badań przemysłowych mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; w przypadku średniego przedsiębiorcy – jest to kwota wynosząca 60% wydatków. Jeżeli produkt jest wynikiem prowadzonych prac rozwojowych kwota ta jest mniejsza i wynosi w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a w dla średniego przedsiębiorcy – 35%.

 

Źródło: Deloitte

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Dotacje tylko dla inwestycji z pozwoleniem na budowę