3 najważniejsze zmiany w ulgach i odliczeniach od podatku...
FreeImages
Podatnik.info

3 najważniejsze zmiany w ulgach i odliczeniach od podatku w 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pojawiły się także nowe przepisy, regulujące ulgi i odliczenia od podatku 2019. Dotyczą one między innymi ulgi: termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej i internetowej. Przeczytaj, co się zmieniło.

Ulgi i odliczenia od podatku 2019 – walka ze smogiem trwa

Nowym pomysłem na walkę ze smogiem jest ulga podatkowa na termomodernizację domów. Obowiązuje ona od początku 2019 roku. Wynosi do 23% kosztów inwestycji, będzie można odliczyć ją od przychodu przez 3 lata i może wynieść nawet 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna – ogólne zasady

Ulga na termomodernizację obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym także wymianę kotłów na paliwa stałe. Ulgi i odliczenia od podatku 2019 związane z tymi działaniami, przysługują osobom, które rozliczają podatek zgodnie ze skalą podatkową 18% i 32% lub stosują 19% stawkę podatku liniowego bądź opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ten rodzaj ulgi i odliczenia od podatku 2019 dotyczy jedynie osób, które nie tylko spełniają powyższy warunek, ale także są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w których wykonywane są prace termomodernizacyjne. Wydatki poniesione w wyniku tych działań, można wykazać na zeznaniu PIT.

Jak policzyć przysługującą ulgę termomodernizacyjną?

Przykład odliczenia ulgi termomodernizacyjnej:

 • powierzchnia domu: 150 m2,
 • koszt termomodernizacji: 45 tys. zł,
 • podstawa podatku – 23% z 45 tys. zł wynosi 10 350 zł.

W tym wypadku podatnik odda urzędowi 1863 zł, zgodnie ze stawką podatkową 18%. Jeżeli poniesione koszty nie pokrywają się terminowo z dochodami podatnika, to odliczenia może on dokonać w następnych latach. Nie może to jednak trwać dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy został poniesiony pierwszy wydatek.

Nowy przepis wpisuje się w ulgi i odliczenia od podatku 2019, jednak zdążą z niego skorzystać również ci, którzy są już w trakcie przeprowadzania termomodernizacji. Będą oni mogli odliczyć poniesione wydatki od 1 pierwszego stycznia 2019 roku.

Ulgi i odliczenia od podatku 2019 – co zmieni się dla osób niepełnosprawnych?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności),osiągającym dochód w danym roku podatkowym oraz tym, którzy łożą na ich utrzymanie lub są spokrewnieni i spowinowaceni z niepełnosprawnym. W zeznaniu rocznym PIT 2019 (czyli wykazującym dochody osiągnięte w 2018 roku), zmienią się niektóre zasady korzystania z tego odliczenia. Nowelizacji ulega limit dochodów – kwota ta została podniesiona do 12 357,60 zł w skali roku.

Inne zmiany. Kto z nich skorzysta?

Renta socjalna od 1 czerwca 2018 również została podwyższona. Aktualnie wynosi 1029,80 zł brutto. Zgodnie z nowym prawem tę rentę wlicza się w dochód, ale wyłączone zostały dodatki pielęgnacyjne i alimenty na dzieci. Zmiany te sprawiły, że więcej osób może skorzystać z rehabilitacyjnej ulgi i odliczenia od podatku 2019, które się z tym wiąże. Oznacza to, że zgodnie z nowymi zasadami ulga rehabilitacyjna dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich opiekunów pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza kwoty 12 357,60 zł.

Ulgi i odliczenia od podatku 2019 – użytkowanie internetu

Zgodnie z ustawą o PIT z ulgi internetowej skorzystać mogą osoby, które:

 • poniosły wydatki z tytułu użytkowania internetu,
 • rozliczają podatek zgodnie ze skalą podatkową lub na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
 • posiadają dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, które zawierają następujące informacje: dane identyfikujące kupującego oraz sprzedającego usługę, rodzaj kupionej usługi i jej koszt,
 • w latach wcześniejszych nie korzystały z tej ulgi i odliczenia od podatku 2019 lub skorzystały z niej w zeznaniu składanym w 2018,
 • wcześniej w żaden sposób nie wykazały kosztów używania internetu, czyli nie zaliczyły tych kosztów do uzyskania przychodów, nie odliczyły ich wcześniej od przychodu i dochodu,ani koszt ten nie został im zwrócony w innej formie.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?

Z internetowej ulgi i odliczenia od podatku 2019 można skorzystać dwukrotnie w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych. Odliczeniu nie podlegają jednak wydatki poniesione z tytułu:

 • zakupu sprzętu,
 • zakupu komponentów sieci,
 • wykonania instalacji,
 • rozbudowy i modernizacji instalacji,
 • serwisowania instalacji,
 • opłaty aktywacyjnej.

Zasady odliczania ulgi internetowej

Ten rodzaj ulgi i odliczenia od podatku 2019 naliczany jest od wysokości wydatków zapłaconych w danym roku podatkowym za użytkowanie internetu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 760 zł od jednego podatnika. Ma to znaczenie np. w przypadku małżeństwa – każde z nich ma swój własny limit. Należy jednak pamiętać, że limit ten nie przechodzi na następny rok. Co więcej, wydatek z tytułu użytkowania internetu, gdy nie zostanie odliczony z powodu braku przychodu albo dochodu, nie może być odliczony w następnym roku.

Ulga internetowa odliczana jest od dochodu w przypadku umowy o pracę, zlecenia i o dzieło. Dotyczy to także prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że firma rozlicza podatek na zasadach ogólnych. Natomiast ulga ta odliczana jest od przychodu w przypadku podatników rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W obu przypadkach ulga od internetu wykazywana jest na załączniku PIT/O.

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Z jakich ulg podatkowych Polacy korzystają najchętniej?