19 mln zł wyrzucone w błoto z pieniędzy podatnika
sxc.hu
Najwyższa Izba Kontroli

19 mln zł wyrzucone w błoto z pieniędzy podatnika

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Autor powyższych słów jest szefem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK. System okazał się porażką, chociaż miał odciążyć funkcjonariuszy i podnieść jakość ich pracy.

Jeszcze w trakcie kontroli NIK okazało się, że Policja planuje wydanie kolejnych 15 mln zł na rozbudowę systemu, który nie spełnił oczekiwań, był pełen błędów i praktycznie nie funkcjonował. Dzięki inspektorom Izby inwestycja została zatrzymana. - W tej sytuacji, zanim wydana zostanie następna choćby złotówka z kieszeni podatnika, trzeba dokonać dokładnej analizy i zastanowić się, co dalej z E-posterunkiem. Nie ma prawa wydarzyć się to, co stało się z pierwotnym projektem - mówi Marek Bieńkowski z Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Drugi z wielkich projektów Policji - System Wspomagania Dowodzenia - został oddany do użytku w terminie i spełnia swoją funkcję. Zastrzeżenia budzi jednak sposób jego sfinansowania. Policja zapłaciła za niego praktycznie w całości z własnego budżetu, choć miała do dyspozycji środki strukturalne z UE. - Taki sposób finansowania wzbudził nasze najwyższe zdziwienie - komentuje Bieńkowski.

NIK sprawdziła, jak realizowane były dwa kluczowe projekty informatyczne w Policji. Izba pozytywnie oceniła budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), wskazując jednak na kilka nieprawidłowości, głównie związanych z nienależytym przygotowaniem Policji do wykorzystania unijnych środków. Drugi z budowanych systemów – E-posterunek – został natomiast przez NIK oceniony negatywnie. Policja wydała na ten projekt od 2007 roku ponad 19 mln złotych nie doprowadzając do uruchomienia systemu.

Nieumiejętne wykorzystywanie unijnych dotacji

Wyniki kontroli wykazały, że od 1 stycznia 2013 r. system SWD został wdrożony i jest wykorzystywany w szczególności przez policyjne służby dyżurne na terenie całego kraju.  Policja miała trudności z właściwym zagospodarowaniem środków unijnych, głównie za sprawą problemów proceduralnych we współpracy między Komenda Główną Policji (KGP) a podległym MSWiA Centrum Projektów Informatycznych (CPI).

Wydatki poniesione na budowę SWD w wysokości ponad  67 mln zł - poza jedną umową na doposażenie w sprzęt dostępowy - zostały sfinansowane ze środków krajowych. Poziom wykorzystania środków unijnych przed dwoma miesiącami wynosił tylko 3,1 % planu (1,8 mln zł). Możliwość wykorzystania pozostałych środków z funduszy strukturalnych UE, zgodnie z postanowieniami porozumienia o dofinansowanie, upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. NIK zwraca uwagę na wysokie ryzyko niewykorzystania znacznej części przyznanego dofinansowania.

Z systemu E-posterunek nie korzystają …policjanci

Projekt  E-posterunek został przekazany do użytkowania przez komendy już w 2010 roku. Kontrola NIK ujawniła, że system nie funkcjonuje w pełni we wszystkich jednostkach Policji. W części jednostek był zaś wykorzystywany w stopniu nieprzekraczającym 10 proc. prowadzonych postępowań. Niektóre z zakupionych funkcjonalności nie zostały udostępnione policjantom.

W dodatku Policja nie zadbała o właściwą ochronę gromadzonych i przetwarzanych w systemie danych osobowych. W części skontrolowanych jednostek Policji ich komendanci podjęli skuteczne, samodzielne działania i zabezpieczyli prawidłowo przetwarzanie danych osobowych.  W niektórych jednostkach NIK stwierdziła jednak, że w aplikacji e-posterunek przetwarzano dane osobowe uczestników postępowań przygotowawczych bez stosownego zabezpieczenia sprzętu komputerowego, co stanowiło naruszenie przepisów art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Komenda Główna Policji działa wbrew logice

W przypadku realizowania projektu E-posterunek nie zastosowano poprawnej kolejności działań. Najpierw zamówiono i odebrano aplikację teleinformatyczną, którą przekazano do użytkowania funkcjonariuszom Policji, a dopiero w drugiej kolejności rozpoczęto analizy dotyczące warunków prawnych, finansowych i technicznych wdrożenia tego narzędzia do praktyki policyjnej.

Decyzje dotyczące rozbudowy E-posterunku były podejmowane jednostronnie przez pion logistyki KGP bez przeprowadzenia rzetelnych konsultacji z właściwymi komórkami merytorycznymi Komendy oraz bez właściwego rozpoznania potrzeb użytkowników końcowych (policjantów w komendach powiatowych i wojewódzkich).

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PKO BP chce zrewolucjonizować e-administrację. Czy podatnicy zaufają bankowi?