140 mln zł dotacji dla uczelni w celu ułatwienia...
http://sxc.hu/

140 mln zł dotacji dla uczelni w celu ułatwienia absolwentom wejścia na rynek pracy

Właśnie ruszają dwa nowe konkursy, które mają wzmocnić współpracę uczelni z sektorem gospodarczym. Do podziału jest 140 mln zł m.in. na nowe kierunki studiów, zajęcia praktyczne i staże. Wszystko po to, by absolwenci mogli lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Pieniądze pochodzące z funduszy unijnych przekazuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczelnie mogą składać wnioski o dofinansowanie do 28 września. Muszą pokazać, jak przygotowują studentów do startu zawodowego.

- Interesem każdej uczelni jest porozumienie z partnerami z sektora gospodarczego - podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. - Dzięki dodatkowym funduszom uczelnie mogą w programach nauczania uwzględnić rozwiązania szczególnie pożądane przez studentów: zwiększoną liczbę zajęć praktycznych, szkolenia u potencjalnych pracodawców czy kursy uzupełniające - dodaje.

Punkty za nowoczesne kierunki

W obu konkursach premiowane będą projekty uczelni obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków oraz uwzględniające kształcenie w języku angielskim.

W pierwszym konkursie 100 mln zł trafi na nowe kierunki studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci pomogą w rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze będą mogły też być przeznaczone na przygotowanie absolwentów do startu zawodowego, bogatszą ofertę staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W drugim konkursie 40 mln zł pójdzie m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość oraz organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

Więcej praktyki

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to kolejne działanie ułatwiające uczelniom dostosowanie studiów do wymogów rynku pracy. W czerwcu ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ogłosiło konkurs na najlepsze programy, które mają koncentrować się na efektach kształcenia i - obok wiedzy merytorycznej - uwzględniać także praktyczne przygotowanie studentów. Wydziały, które opracują najlepsze programy studiów lub poprawią jakość kształcenia, otrzymają dotację 1 mln zł. Pula tego konkursu to 60 mln zł.

Ministerstwo nauki wyłoniło też 28 najlepszych w kraju kierunków studiów. Realizuje je 25 wydziałów z uczelni w całej Polsce. Dostaną one w sumie 3 mln zł dotacji w kolejnych trzech latach.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 124 głosów
48%

przez telefon

59 głosów
48%

z komputera

60 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także