135 wynalazków będzie rywalizować o dofinansowanie
http://sxc.hu/
24PR.pl

135 wynalazków będzie rywalizować o dofinansowanie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przed Panelem Ekspertów stanie 135 przedstawicieli firm, aby zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

Pilotażowy konkurs na pierwsze wdrożenie wynalazku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o obniżeniu dostępnej alokacji do rozdysponowania z miliarda zł pozostało ok. 616 mln zł. Nie zniechęciło to jednak firm pragnących pozyskać dotację na swoje innowacyjne pomysły i w naborze odbywającym się na przełomie sierpnia i września zgłoszono 272 projekty o łącznej kwocie dofinansowania sięgającej ponad 2 mld zł. Jednak tylko niecałej połowie z nich udało się przejść przez ocenę merytoryczną projektów i to właśnie 135 przedstawicieli przedsiębiorstw stanie przed ekspertami w następnym etapie.

Dużo pieniędzy…

Niewątpliwą zaletą pilotażu była maksymalna wartość dofinansowania wynosząca aż 20 mln zł.  Dzięki dotacji firmy będą mogły zrealizować projekty, których koszt wynosi nawet 40 mln zł. przy odzyskaniu w ramach tego wsparcia do 50 proc. wydatków. Co ważne beneficjent może ubiegać się o  zaliczkę w wysokości nawet 90 proc. całej sumy dofinansowania z UE. To znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców, które może przyspieszyć realizację inwestycji.

A czas w pilotażowym konkursie jest bardzo ważny. Po ogłoszeniu wyników oceny merytorycznej niektórzy wnioskodawcy będą mieli tylko tydzień na przygotowanie się do prezentacji projektu przed Panelem Ekspertów. -  Drugi etap oceny wniosków jest unikalny w swojej formie. Przedsiębiorca musi zaprezentować swój wynalazek przed specjalistami wybranymi przez PARP. Ma 20 minut na przeprowadzenie prezentacji, po której nastąpi 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi. Będzie to czas na przekonanie ekspertów o innowacyjności i wyjątkowości swojego pomysłu – mówi Monika  Semenowicz, doradca klienta ds. finansowania inwestycji w firmie ECDF. 

– Pierwsze prezentacje odbędą się już 29 listopada. Zaproszenia na Panel Ekspertów już spływają do przedsiębiorców. Nie powinni się jednak obawiać wystąpienia. Konkurs był bardzo wymagający, do następnego etapu na pewno przeszły projekty na wysokim poziomie. Poza tym ze względu na krótki okres, w którym muszą zrealizować dofinansowane inwestycje wymagał od nich dobrego przygotowania już podczas składania wniosku – dodaje Monika Semenowicz.

Przy ocenie wniosków, szczególnie na etapie Panelu Eksperckiego decydujące będą efekty, które wynalazek przyniesie dla jak najszerszego grona odbiorców. – Preferowane będą projekty, które wniosą zupełne nowości lub znaczące zmiany w branży, której dotyczą, a także te rozwijające aspekt przydatności społecznej. Innowacyjność jest tutaj najważniejsza – nie bez znaczenia są oceny uzyskane w sprawozdaniu o stanie techniki, które potwierdzi m.in. wynalazczość i nowość produktu czy usługi – przyznaje Monika Semenowicz.Prezentacja powinna zawierać również aspekty opłacalności projektu, udowadniać szanse wdrożenia produktu i potwierdzać jego konkurencyjność. Eksperci PARP zapewniają, że podczas prezentacji projektów ocenie nie będzie podlegał sposób prezentacji, a jedynie merytoryczna wartość projektu. Wszystkie wystąpienia będą podlegały rejestracji zapisu za pomocą kamer. Za prezentację można uzyskać maksymalnie 100 punktów, czyli tyle co podczas oceny merytorycznej. Po zakończeniu obu etapów specjaliści wybrani przez PARP porównają wszystkie projekty i stworzą listę rankingową. Ostateczna pozycja na tym wykazie będzie wypadkową oceny merytorycznej i panelu, przy czym jeśli dwa projekty uzyskają taki sam wynik to decydująca będzie liczba punktów zdobytych z prezentacji. Niestety już wiadomo, że budżet nie wystarczy na wsparcie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Dotację otrzymają tylko te, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.

…i mało czasu

Według informacji udzielonych przez PARP końcowe wyniki oceny przedsiębiorcy powinni poznać już pod koniec 2012 roku. Na wdrożenie wynalazku przedsiębiorcy będą mieli czas do końca 2015. Aby ubiegać się o dofinansowanie eksperci zachęcali ich więc do jak najwcześniejszego przygotowania niezbędnych dokumentów i dopełnienia formalności. Dzięki temu, jeśli otrzymają dotację będą mogli od razu przystąpić do realizacji projektów. Aby umożliwić skompletowanie niezbędnych dokumentów na czas, PARP i Urząd Patentowy wyszli naprzeciw wnioskodawcom i ułatwili im dostęp do otrzymania sprawozdania o stanie techniki.

– Sporządzenie tego dokumentu do tej pory zajmowało od kilku miesięcy do nawet pół roku. Jednak przedsiębiorcy, którzy startowali w konkursie do pilotażowego działania mogli złożyć wniosek o przyspieszenie procedury urzędowej, co powodowało, że czas oczekiwania został skrócony do ok.  1 miesiąca – tłumaczy Monika Semenowicz.Problemem w konkursie jest nie tylko czas, ale i sama wielkość dofinansowania. Minimalna jego wartość to 4 mln złotych. Z jednej strony firmy mają więc szanse na zrealizowanie bardzo kosztownych, ale i  innowacyjnych projektów, z drugiej zaś niewiele przedsiębiorstw z sektora MSP może pozwolić sobie na inwestycje o wartości 8 mln zł, nawet przy pokryciu przez Unię połowy wydatków.

Innowacyjnie i tajemniczo

Już duża liczba wniosków złożonych w ramach ostatnich naborów do Kredytu Technologicznego świadczyła o tym, że istnieje duże zapotrzebowanie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przez polskich przedsiębiorców. Pilotażowy konkurs był dla nich doskonałą okazją na sfinansowanie kosztownych inwestycji, które mogą jednocześnie unowocześnić rodzimą gospodarkę i podnieść poziom konkurencyjność krajowych firm na rynkach zagranicznych. Innowacyjność  była z resztą najwyżej punktowanym zagadnieniem przy ocenie merytorycznej. Wnioski musiały zawierać opisy nowych funkcjonalności oraz wyróżniających produkt czy usługę cech – lepszych od konkurencji.

O innowacyjności może również świadczyć sposób przedstawienia wyników pierwszego etapu oceny. – Na stronie PARP-u pojawiły się wyłącznie numery pozytywnie rozpatrzonych wniosków, a nie jak zazwyczaj nazwy firm czy projektów. Poza tym szczegóły oceny merytorycznej Wnioskodawcy otrzymają dopiero po zakończeniu całej procedury oceny wniosków. Takie zabezpieczenia wynikają z tego, że zgłoszone pomysły są nowatorskie, a często niechronione jeszcze patentem. Dlatego ważne jest, aby zachować wysoki poziom poufności na każdym etapie styczności z wnioskami – tłumaczy Monika Semenowicz z ECDF. Panel Ekspercki również sprzyja docenieniu projektów wykazujących się innowacyjnością. Chociaż specjaliści podkreślają, że może on być dość subiektywny, to jednocześnie po raz pierwszy w przypadku ubiegania się o dotacje Wnioskodawca może sam opowiedzieć o swoim projekcie i przekazać to, czego często językiem urzędowym używanym w formularzach wniosków, przekazać się nie dało. Jeżeli taka procedura okaże się skuteczna, być może w nadchodzącym okresie finansowania na lata 2014-2020 zaistnieje ona na szerszą skalę w nowych konkursach.

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
2 mld zł dla mikroprzedsiębiorców z małych miejscowości lub wsi