11 najważniejszych zmian dotyczących rozliczania podatku...
http://sxc.hu/
Redakcja

11 najważniejszych zmian dotyczących rozliczania podatku PIT 2020

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

1.       Współpraca ze specjalistą liczona jako dodatkowy koszt

Aktualne zasady określające, co zalicza się jako koszt uzyskania przychodów, stawiają wiele ograniczeń. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Przy obliczaniu, ile trzeba zapłacić podatku PIT 2020, będzie należało wziąć pod uwagę:

  • wartość własnej pracy podatnika,
  • wartość pracy jego żony lub męża,
  • wartość pracy małoletnich dzieci.

Wszystkie te czynniki będą uważane za koszty uzyskania przychodu. Co więcej, jeśli podatnik ma zarejestrowaną własną działalność gospodarczą w formie spółki niebędącej osobą prawną, musi pamiętać jeszcze o małżonkach wspólników oraz ich małoletnich dzieciach.

Nowością, która będzie obowiązywać od 2019 r. jest również to, że za koszt podatkowy będzie uznawane wynagrodzenie przyznawane współpracującemu małżonkowi, a także małoletnim dzieciom.

2.       Strata podatkowa – nowy sposób odliczania

Na razie prawo przewiduje, że strata podatkowa może być rozliczana w wysokości nie większej niż 50 proc. rocznie. Można ją rozliczać do 5 lat. W 2019 ma to ulec zmianie – strata podatkowa ma być odliczana jednorazowo. Podatnik będzie mógł od razu odpisać całą kwotę. To jedna z ważniejszych zmian, które są związane z rozliczaniem PIT 2020.

3.       Wyższa stawka ryczałtu

Na razie każdy, kto zajmuje się najmem i rozlicza się ryczałtową stawką ewidencjonowaną, płaci ją w wysokości 8,5 proc. od uzyskanego przychodu z najmu. Już w 2019 r. sytuacja będzie jednak wyglądała inaczej. Jeśli przychody z tego tytułu były większe niż 100 tys. zł. w poprzednim roku, trzeba będzie zastosować stawkę 12,5 proc.

4.       Innovation Box – ulga dla sektora badań i rozwoju

Innovation Box to ulga podatkowa w wysokości 5 proc. od dochodów, które zostały uzyskane dzięki własności intelektualnej. Musi ona być jednak chroniona, np. przez patent, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego albo prawo autorskie. Podatnik może skorzystać z tej ulgi tylko wtedy, jeśli jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem danej własności albo posiada prawa do korzystania z niej (wynikające z umowy licencyjnej).

5. Mały podatnik – zmiana wysokości limitu

Przedsiębiorca, który odnotowuje wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą podatku) nie większą niż 2 mln euro będzie mógł uważać się za tzw. małego podatnika. To duża zmiana – na razie ta suma wynosi 1,2 euro.  Dzięki podwyżce kwoty, więcej osób będzie mogło korzystać z przywilejów, jakie są przewidziane dla małych podatników, takich jak jednorazowa amortyzacja oraz kasowa metoda rozliczenia VAT.

6.       Nowe deklaracje w usłudze Twój e-PIT

Dobra wiadomość dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą – Ministerstwo Finansów poinformowało, że wypełniając PIT-36 oraz PIT-36L w 2020 można będzie korzystać z usługi Twój e-PIT. To istotne ułatwienie, które powinno pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu deklaracji podatkowych.

7.       PIT 2020 – ograniczenia przy rozliczaniu bieżących wydatków na auta

Planowane na 2019 r. zmiany obejmują także ograniczenia dotyczące rozliczeń z wydatków bieżących przeznaczanych na cele związane z użytkowaniem pojazdów. Dotyczy to samochodów, które stanowią środki trwałe w przedsiębiorstwie. To zresztą niejedyna istotna zmiana. Nie będzie też już obowiązywała tzw. kilometrówka.

Ponadto warto przypomnieć, że osoby korzystające z samochodów firmowych obowiązują ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków, które wiążą się z ich użytkowaniem. Nie są uważane za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia pojazdu osobowego w części przewyższającej równowartość 20 tys. euro. Od przyszłego roku suma ta ma jednak wynosić 150 tys. zł.

8.       Wydatki na auta wykorzystywane firmowo i prywatnie a koszt firmy

Kolejna zmiana dotyczy kosztów, które podatnik musiał przeznaczyć w związku z użytkowaniem samochodu wykorzystywanego zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych. Na razie wydatki przeznaczone na serwis albo zakup paliwa w całości kwalifikują się jako koszt firmy. Od przyszłego roku będzie go stanowiło tylko 50 proc. tych wydatków.

9.       Ograniczenia rozliczeń wydatków na auta z leasingu

Jesteś leasingobiorcą? W takim razie jako koszty uzyskania przychodów możesz uznać każdą opłatę, która została przewidziana w umowie leasingu. Do tego masz też prawo doliczyć koszty, jakie przeznaczasz w związku z korzystaniem z pojazdu. To z kolei obejmuje m.in. opłaty za paliwo, zakup ubezpieczenia oraz wizyty u mechanika. Od 2019 r. rozliczenia wydatków na pojazdy w leasingu będą ograniczone  do sumy 150 tys. zł.

10.   Przychody niższe o hipotetyczny koszt

Ministerstwo Finansów chce też wprowadzić zmianę, dzięki której możliwe stanie się obniżenie przychodów o hipotetyczny, czyli nieponiesiony w rzeczywistości koszt odsetkowy. Należy jednak mieć na uwadze, że łączna kwota kosztów z tego tytułu ma podlegać ograniczeniu.

11.   Wprowadzenie podatku solidarnościowego

Prawdopodobnie od 2019 r. osoby, których dochód z pracy, działalności gospodarczej bądź z dochodów kapitałowych wynosi więcej niż 1 mln zł, będą musiały płacić tzw. daninę podatkową. Zebrana w ten sposób suma ma być przeznaczona na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!