100 tys. zł na założenie firmy na wsi dostępne już...
http://sxc.hu/

100 tys. zł na założenie firmy na wsi dostępne już tylko lokalnie

Kończą się pieniądze, przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób zamieszkujących na terenach wiejskich, z podstawowej puli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale osoby, które planują założyć na wsi firmę niezwiązaną z rolnictwem, ciągle mają szanse na zdobycie na ten cel 100 tys. zł w naborach lokalnych.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Limit środków w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” prawdopodobnie zostanie w całości wyczerpany w ramach złożonych dotychczas wniosków – wynika z najnowszych danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucji odpowiedzialnej za podział tychże środków. Dlatego też kolejny nabór wniosków w przypadku tego działania nie jest obecnie planowany – według ARiMR zapotrzebowanie wynikające z dotychczas zawartych umów oraz z wniosków znajdujących się jeszcze w trakcie weryfikacji znacznie przekracza budżet działania, wynoszący ok. 1,46 mld złotych. W ramach dotychczasowych czterech naborów, przeprowadzonych w latach 2008-2011, ARiMR przyjęła 29 tys. wniosków, w których ubiegano się o przyznanie 2,6 mld zł wsparcia. Do końca czerwca podpisano ok. 12 tys. umów na łączną kwotę ponad miliarda złotych.

Pieniądze dostępne lokalnie i na wybraną działalność

Nie oznacza to jednak, że osoby, które dopiero planują rozpoczęcie działalności na terenach wiejskich, nie mają już szans na zdobycie na ten cel nawet 100 tys. złotych. Wnioski o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej można bowiem składać również za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących na terenach gmin (PROW Oś 4 Leader). Według Moniki Kołaty z departamentu działań inwestycyjnych ARiMR, trzeba się jednak liczyć z tym, że w przypadku wsparcia za pośrednictwem LGD lokalnie będą preferowane poszczególne rodzaje działalności - na przykład w niektórych gminach największe szanse na otrzymanie dotacji mogą mieć firmy świadczące usługi turystyczne, a w innych – usługi innego typu.

Trwające lub planowane nabory wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW Oś 4 Leader (za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania)

woj. dolnośląskie

06.08.2012-31.08.2012 r. - Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" 14.09.2012 r. - 28.09.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Lider A4

woj. kujawsko-pomorskie

30.07.2012-27.08.2012 r. - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

woj. lubelskie

23.07.2012-13.08.2012 r. - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie"

13.08.2012 r. - 27.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

6.08.2012 r. - 3.09.2012 r. - Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

woj. małopolskie

24.07.2012 r. - 22.08.2012 r. - Podhalańska Lokalna Grupa Działania

woj. mazowieckie

10.07.2012 r. - 8.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Ciuchcia Krasińskich

27.07.2012 r. - 14.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Na Piaskowcu

14.08.2012 r. - 31.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy

woj. podkarpackie

6.08.2012 r. - 31.08.2012 r. - Lasowiacka Lokalna Grupa Działania

13.07.2012-06.08.2012 r. - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska"

2.08.2012 r. - 22.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Lasovia

16.08.2012 r. - 14.09.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Prowent

woj. podlaskie

16.07.2012-14.08.2012 r. - Stowarzyszenie Królewski Gościeniec Podlasia

17.07.2012 r. - 14.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

woj. śląskie

13.07.2012 r. - 9.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Razem na Wyżyny

woj. wielkopolskie

23.07.2012 r. - 17.08.2012 r. - Lokalna Grupa Działania Wielkopolska Wschodnia

Wsparcie w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczone jest dla rolników zamieszkujących w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, ubezpieczonych w KRUS minimum przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wsparcie może otrzymać nie tylko sam rolnik, ale także jego małżonek lub osoba „bliska rolnikowi”, minimum 16-letnia, która niekoniecznie musi zamieszkiwać w gospodarstwa rolnika – wystarczy, że będzie to bliskie sąsiedztwo. Pomoc na działalność nierolniczą przyznawana jest w formie refundacji. Wsparcie nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się m.in. wydatki na: przebudowę lub remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zakup maszyn, narzędzi i wyposażenia oraz zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób. Pomoc jest udzielana między innymi z tytułu działalności w zakresie: usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót i usług budowlanych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, doradztwa lub informatycznych.

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wciąż możesz otrzymać 100 000 zł na badania i rozwój