Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

1 lipca rusza CEIDG
http://sxc.hu/

1 lipca rusza CEIDG

CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający informacje o przedsiębiorcach.

Do zadań Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy:

  • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
  • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
  • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
  • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

 


CEIDG będzie przyjmowała wpisy bezpłatnie poprzez wnioski dostępne za pośrednictwem formularza internetowego CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki. Wpis dokonuje się zaraz po przekazaniu wymaganych danych za pomocą platformy elektronicznej. Użytkownik otrzyma potwierdzenie wpisu na podany przez niego adres e-mail.


Wnioski o wpis do CEIDG będzie można wysyłać również pocztą tradycyjną lub składać w odpowiednim urzędzie gminy osobiście.

 

 

 

Więcej informacji: www.mg.gov.pl

Loading Comments