Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

0,5 proc. podatku na kościół od 2014 roku?
sxc.hu
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

0,5 proc. podatku na kościół od 2014 roku?

Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony odpisem podatkowym obywateli w wysokości 0,5 proc. O przekazaniu odpisu na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy obywatele mogliby decydować już w 2014 r. – w rozliczeniu PIT za rok 2013.

Taki komunikat opublikowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

Przez trzy lata rząd będzie gwarantował, że Kościoły i związki wyznaniowe nie będą otrzymywały mniej niż do tej pory, w ramach Funduszu.

Taka robocza propozycja została uzgodniona przez ministra Michała Boniego i kardynała Kazimierza Nycza w czasie spotkania w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Teraz min. Boni przedstawi ją rządowi a kardynał Nycz –Konferencji Episkopatu Polski.

Następnie odbędzie się też spotkanie min. Boniego z przedstawicielami innych Kościołów i związków wyznaniowych w sprawie likwidacji Funduszu i zastąpienia go nowoczesną formą finansowania przez samych obywateli.

Początkowo strona rządowa zakładała, że odpis podatkowy na Kościoły i związki wyznaniowe powinien wynieść 0,3 proc. W rozmowach trwających od 4 kwietnia 2012 r. proponowała za to Kościołom i związkom wyznaniowym czteroletni okres przejściowy, w czasie którego miałyby one gwarantowane wpływy w takiej wysokości, jak obecnie z Funduszu.

- Przyjęta propozycja zakłada, że w 2016 r. funkcjonowanie nowego mechanizmu zostanie poddane ocenie, zaś w najbliższych latach brany będzie pod uwagę fakt, że Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu – powiedział dziennikarzom po spotkaniu minister Michał Boni.

Kardynał Nycz z kolei wyraził nadzieję, że w kwietniu, na pierwszą rocznicę podjęcia rozmów w sprawie Funduszu, sprawa zostanie załatwiona. Podkreślił, że przejście z Funduszu na – jak mówił – nowoczesne rozwiązanie, jakim jest odpis, wymaga rozstrzygnięcia kilkunastu drobnych ale ważnych spraw, dlatego rozmowy musiały trwać. 

Loading Comments