Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - przekaż 1 procent podatku

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - przekaż 1 procent podatku

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - przekaż 1 procent podatku

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest to organizacją pożytku publicznego. Głównymi celami związku jest prowadzenie działalności:proobronnej, socjalno- zdrowotnej, społecznej. Do zadań związku zależy m.in.:

  • Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego
  • Kontynuacja tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność
  • Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej
  • Udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej
  • Utrzymanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy
  • Obrona godności polskiego żołnierza

Główna siedziba Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mieści się w Warszawie.Jeden procent dla Fundacji Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Dojazd