Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej Im. Tadeusza Odrowskiego Z Siedzibą W Gdańsku - przekaż 1 procent podatku

Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej Im. Tadeusza Odrowskiego Z Siedzibą W Gdańsku - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 28-02-2005

Jeden procent dla Fundacji Warmińsko-Pomorskie Stowarzyszenie Radiokomunikacji Amatorskiej Im. Tadeusza Odrowskiego Z Siedzibą W Gdańsku

Dojazd