Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Niepełnosprawnością Ruchową I Niepełnosprawnością Sprzężoną W Olsztynie - przekaż 1 procent podatku

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Niepełnosprawnością Ruchową I Niepełnosprawnością Sprzężoną W Olsztynie - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 30-04-2004

Jeden procent dla Fundacji Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Niepełnosprawnością Ruchową I Niepełnosprawnością Sprzężoną W Olsztynie

Dojazd