Fundacja Rosa

Stowarzyszenie Rodzin Z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 29-04-2008

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Rodzin Z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

Dojazd