Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Z Wadą Słuchu - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Z Wadą Słuchu - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 22-12-2004

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Z Wadą Słuchu

Dojazd