Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Juliana Lubienieckiego W Kamieńcu Ząbkowickim - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Juliana Lubienieckiego W Kamieńcu Ząbkowickim - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 19-05-2009

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im. Juliana Lubienieckiego W Kamieńcu Ząbkowickim

Dojazd