Stowarzyszenie "pomoc Dzieciom Potrzebującym" Im. Janiny Pelczarskiej W Ostródzie - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie "pomoc Dzieciom Potrzebującym" Im. Janiny Pelczarskiej W Ostródzie - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 06-01-2005

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie "pomoc Dzieciom Potrzebującym" Im. Janiny Pelczarskiej W Ostródzie

Dojazd