Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania I Rozwoju Edukacji, Rewalidacji Oraz Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "świat Nadziei" - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania I Rozwoju Edukacji, Rewalidacji Oraz Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "świat Nadziei" - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 12-03-2008

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania I Rozwoju Edukacji, Rewalidacji Oraz Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "świat Nadziei"

Dojazd