Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej Przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Im. Prof.wł.szafera W Rzemieniu - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej Przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Im. Prof.wł.szafera W Rzemieniu - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 30-06-2004

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ziemi Mieleckiej Przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Im. Prof.wł.szafera W Rzemieniu

Dojazd