Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym Persona - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym Persona - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 19-05-2004

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Osób Z Upośledzeniem Umysłowym I Ruchowym Persona

Dojazd