Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława Bm I Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława Bm I Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 27-03-2007

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Świętego Stanisława Bm I Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Szczepanowskiej

Dojazd