Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "azyl" Niesienie Pomocy Chorym, Uzależnionym Od Alkoholu I Osobom Współuzależnionym. - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "azyl" Niesienie Pomocy Chorym, Uzależnionym Od Alkoholu I Osobom Współuzależnionym. - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 12-05-2005

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "azyl" Niesienie Pomocy Chorym, Uzależnionym Od Alkoholu I Osobom Współuzależnionym.

Dojazd