Stowarzyszenie Czarniecczyków I Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego W Chełmie - przekaż 1 procent podatku

Stowarzyszenie Czarniecczyków I Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego W Chełmie - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 07-04-2005

Jeden procent dla Fundacji Stowarzyszenie Czarniecczyków I Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego W Chełmie

Dojazd