Fundacja Rosa

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta W Nowym Sączu - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 20-05-2004

Jeden procent dla Fundacji Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta W Nowym Sączu

Dojazd