Fundacja Rosa

Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne "samarytanin" - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 29-07-2004

Jeden procent dla Fundacji Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne "samarytanin"