Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Z Wadami Słuchu - przekaż 1 procent podatku

Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Z Wadami Słuchu - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 05-05-2005

Jeden procent dla Fundacji Iławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Z Wadami Słuchu

Dojazd