Handicap Stowarzyszenie Na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka O Obniżonej Sprawności - przekaż 1 procent podatku

Handicap Stowarzyszenie Na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka O Obniżonej Sprawności - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 11-05-2004

Jeden procent dla Fundacji Handicap Stowarzyszenie Na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka O Obniżonej Sprawności

Dojazd