Gsu Stowarzyszenie Ubezpieczonych - przekaż 1 procent podatku

Gsu Stowarzyszenie Ubezpieczonych - przekaż 1 procent podatku

GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych – jest to stowarzyszenie, które działa na terenie całego kraju. Ma charakter organizacji pozarządowej. Obszarem działań obejmuje głównie pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, upowszechnienie i ochrona wolości i praw człowieka, swobód obywatelskich, pomoc ofiarom katastrof, wojen i klęsk żywiołowych. Działalność obejmuje także:

  • Udzielanie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom
  • Wsparcie wszelkich przedsięwzięć służącym osobom niepełnosprawnym
  • Promowanie i wsparciem zdrowego stylu życia
  • Promowanie i wsparciem zdrowego stylu
  • Udzielanie wsparcia fundacjom i organizacjom pożytku publicznego
  • Wpływanie na świadomość poprzez bieżące opiniowanie rynku ubezpieczeń
  • Rozpowszechnianie materiałów służących informowaniu społeczeństwa o rynku ubezpieczeń

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2003 roku.Jeden procent dla Fundacji Gsu Stowarzyszenie Ubezpieczonych

Dojazd