Fundacja Rosa

Fundacja Tvn Nie Jesteś Sam - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Tvn Nie Jesteś Sam - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Tvn Nie Jesteś Sam jest to ogólnopolska organizacja, będąca organizacją pozarządową posiadającą również status organizacji pożytku publicznego. Ma siedzibę w Warszawie. Fundatorem organizacji została spółka akcyjne TVN, która pokrywa koszty jej funkcjonowania.


Fundacja od lat zajmuje się pomaganiem ludziom, których spotkało nieszczęście w różnej postaci. Wspiera ciężko chore dzieci oraz ludzi starszych i samotnych. Zajmuje się osobami niesłyszącymi, dotkniętymi chorobami genetycznymi, niepełnosprawnymi. Pomaga m.in.:


  • finansować turnusy rehabilitacyjne
  • w zakupiewózków inwalidzkich
  • uzyskać protezę kończyn
  • nabywać specjalistyczny sprzęt do ratowaniażycia
  • remontować placówki medyczne
  • wspierać w funkcjonowaniu ośrodki rehabilitacji oraz domy dziecka
  • osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy

Prezesem Fundacji TVN Nie Jesteś Sam jest Bożena Walter. Fundacja funkcjonuje od maja 2001 roku, została powołana przez Zarząd TVN.Jeden procent dla Fundacji Fundacja Tvn Nie Jesteś Sam

Dojazd