Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I Kulturalnego Rejonu Głowna - przekaż 1 procent podatku

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I Kulturalnego Rejonu Głowna - przekaż 1 procent podatku

Data nadania statusu opp: 14-12-2005

Jeden procent dla Fundacji Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego I Kulturalnego Rejonu Głowna

Dojazd